HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 


P E R S B E R I C H T    

Datum: 25 april 2017  

 

Huurverlaging voor 30% van de huurders van Goed Wonen

 

Ik heb dezelfde woning als mijn buurman, maar ik betaal €50,- meer huur!”. Van die verschillen in huurprijs bij woningen met dezelfde kwaliteit, wil Goed Wonen af. De huuraanpassingen per 1 juli maken die verschillen in huurprijs kleiner. In nauw overleg met Stichting Huurdersbelang GemertBakelheeft Goed Wonen afspraken gemaakt voor de huuraanpassing per 1 juli.

 

Huuraanpassing op basis van kwaliteit woning   De prijs van de woning in verhouding tot de kwaliteit, vormt het vertrekpunt voor de jaarlijkse huuraanpassing. Huurders die in verhouding tot de kwaliteit van de woning een lage huurprijs betalen, krijgen een huurverhoging van maximaal 2,8%. Huurders die juist een (te) hoge huurprijs betalen in verhouding tot de kwaliteit van de woning, krijgen een huurverlaging van maximaal 4%. Wie een huurprijs betaalt die goed in verhouding staat tot de kwaliteit van de woning, blijft hetzelfde betalen.

 

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging

 

Goed Wonen past in 2017 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel was fel tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging, vanwege de hoge huurverhogingen die de midden- en hogere inkomens hierdoor de afgelopen jaren hebben gekregen. Goed Wonen vond dat vooral de prijs-kwaliteit verhouding van de woning moest meetellen in het bepalen van de huurprijsaanpassing. Zij was daarom bereid om af te zien van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

 

Woningen betaalbaar houden De totale huuropbrengst voor Goed Wonen stijgt met slechts 0,3% (de inflatie). Dit is fors lager dan de wettelijk maximaal toegestane 1,3%. Goed Wonen gebruikt dus niet alle ruimte die zij krijgt om de huren te verhogen, maar kiest voor een gematigde huurstijging om haar woningen betaalbaar te houden.

 

 

Bij huurders met een laag inkomen wordt de huurverhoging bovendien deels of zelfs in zijn geheel gecompenseerd door extra huurtoeslag. Goed Wonen en Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel zien de verschillen in huurprijzen bij woningen met dezelfde kwaliteit het liefste verdwijnen. Door elk jaar zowel huurverhoging als huurverlaging toe te passen, zullen uiteindelijk alle huurders dezelfde prijs betalen voor dezelfde kwaliteit.

 


Huurverlaging voor 550 huurders van Goed Wonen per 1 juli 2016.

Elk jaar ontvangen huurders van Goed Wonen eind april een brief met daarin een voorstel voor verhoging van de huurprijs per 1 juli. Dit jaar zal bijna één op de vijf huurders bericht krijgen dat hun huur wordt verlaagd.

Dit is het resultaat van een aantal goede gesprekken tussen Goed Wonen en Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel over betaalbare huren. Goed Wonen streeft naar een goede prijs-kwaliteit verhouding voor al haar woningen. In 2015 heeft Goed Wonen besloten de huur die hoort bij een bepaalde kwaliteit voor haar hele bezit te verlagen naar 65% van de wettelijk toegestane huurprijs die wordt bepaald door het puntensysteem. Zo blijven de woningen ook in de toekomst betaalbaar. Bij nieuwe verhuringen wordt de nieuwe huurprijs in één keer toegepast; bij bestaande huurders wordt deze geleidelijk doorgevoerd tijdens de jaarlijkse huurprijsaanpassing per 1 juli.

Huurverlaging.
Huurders die in 2014 een laag inkomen hadden, krijgen per 1 juli een huurverlaging van maximaal 0,8%, als hun huidige huur meer dan 65% van de wettelijk toegestane huurprijs bedraagt (de gewenste verhouding tussen kwaliteit en huurprijs). Dit jaar betekent dat voor één op de vijf huurders een huurverlaging.

Inkomensafhankelijke huurverhoging.
Voor een deel van onze huurders is de huurverhoging ook dit jaar afhankelijk van hun inkomen. Dit geldt voor huurders waarvan de huur van hun woning lager is dan 65% van de wettelijk toegestane huurprijs.

Geen huurverhoging.
Huurders met een inkomen hoger dan € 34.678 en een woning waarvan de huur meer is dan 65% van de wettelijk toegestane huurprijs krijgen dit jaar geen huurverhoging.

Voor 30 april krijgt iedere huurder bericht
Uiterlijk 30 april ontvangen huurders van Goed Wonen Gemert een brief met daarin het voorstel voor de huurprijsaanpassing per 1 juli 2016. Huurders kunnen de wettelijk toegestane huurprijs voor hun woning zelf inzien op Mijn Goed Wonen.


Winnares HBGB-flyer puzzel zomer 2015.

Penningmeester Gerard de Bruijn overhandigt de tegoedbon aan de gelukkige winnares, Mevr. v.d. Heijden uit Gemert, die de Samurai Sudoku in de zomerflyer juist had opgelost. Haar naam werd geloot uit alle juiste inzendingen. Gefeliciteerd met uw prijs!


HBGB, Gemeente en Goed Wonen vertegenwoordigd bij discussie avond "Huur te duur" met SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut in Gemert, 13 april 2015


Willy Lucassen Bedankt!!!

Langs deze weg willen wij, het bestuur van Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel ons langjarige bestuurslid Willy Lucassen nogmaals enorm bedanken voor zijn geweldige inzet de laatste jaren. Hij was (en is) een van onze bouwkundig specialisten die menig bijeenkomst inzake groot onderhoud, reparaties en renovaties heeft bezocht en daar zijn mening over heeft gegeven in de vorm van vakkundige adviezen.

Per 1 januari 2015 gaat Willy, inmiddels 83 jaar oud, van zijn welverdiende rust genieten in zijn fraaie huurwoning in plan Oliemolen, en hangt zijn bestuurderspet aan de spreekwoordelijke wilgen. Willy, we gaan je missen, het ga je goed!

Willy is moeilijk te vervangen binnen ons bestuur, maar mocht u hier een uitdaging in zien bent u van harte welkom om eens te komen kijken wat we zoal doen. Neem hiervoor contact op met één van onze bestuursleden.


3 februari 2015

STOP ONREDELIJKE HUURVERHOGING

De Huurdersorganisaties in Noordoost Brabant  hebben er genoeg van. Ieder jaar vragen de corporaties aan hen om te adviseren over de (jaarlijkse)huurverhoging; ieder jaar proberen de huurdersorganisaties met argumenten de huurverhoging omlaag te brengen. Omdat ze dagelijks te horen krijgen dat de huur niet meer te betalen is. 

Huurachterstand gaat je niet in de kouwe kleren zitten, het vreet aan je. Je doet alles om het dak boven je hoofd te houden. Als dat dan niet meer lukt moet je maar in een caravan gaan wonen.

Corporaties laten een duur woonlastenonderzoek doen waaruit blijkt dat ruim een kwart van de huurders een “ betaalbaarheidsrisico”  is (gebaseerd op onderzoekscijfers van twee jaar geleden). In de onderhandelingen over de huurverhoging met de huurdersorganisaties zijn ze best bereid om een kwart of zelfs een half procentje minder te vragen - voor een beperkte groep. Maar wie wat meer inkomen heeft moet de volle mep betalen, alsof dat miljonairs zijn.

De huurdersorganisaties zeggen al jaren dat het niet meer gaat, omdat zij luisteren naar de mensen!

De ondertekenaars van deze petitie geven hierbij dan ook maar één advies (zonder inbreng van een adviesbureau)

STOP MET EXTRA HUURVERHOGINGEN en ONBETAALBARE HUURHARMONISATIE

Verhoog de huur vanaf nu alleen met een jaarlijkse verhoging die INFLATIEVOLGEND is.

3 februari om 19.30 uur komen de onderstaande huurdersorganisaties bijeen om deze petitie te ondertekenen en te versturen naar de directie van hun corporatie.

Voor deze bijeenkomst wordt ook de pers uitgenodigd.

Locatie:  Eigen Herd, Rooysestraat 32, 5401 AT Uden

De directeuren van de corporaties krijgen binnenkort een uitnodiging om gezamenlijk met de besturen van de huurdersorganisaties te praten, want niemand hoeft in een caravan te wonen!!

 

DE REGIONALE HUURDERSORGANISATIES

Bewonersraad Area Uden/Veghel

6600 woningen

Huurdersraad Onder de Pannen Boekel

600 woningen

Zelfstandige Huurdersvereniging Schijndel / St. Michielsgestel    

3500 woningen

Huurdersbelang Gemert Bakel

2500 woningen 

Huurdersbelangenvereniging Sint Oedenrode

1400 woningen 

Huurdersbelangenvereniging Boxtel/Liempde

4000 woningen

Huurdersbelangen Kleine Meierij

2500 woningen

Koepel  Mooiland Allen Samen Grave

15000 woningen

Huurdersbelangenvereniging Oss

1346 leden

Nederlandse Woonbond, regio zuid 


Getuigenoproep na woningoverval

Gemert - Op dinsdagmiddag 9 december werd een inwoner van de P.C. Hooftstraat slachtoffer van een woningoverval. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.

Rond 17.15 uur werd er bij de woning door een onbekende man aangebeld. Toen de bewoner de deur opende, werd even later door de man een op een vuurwapen gelijkend voorwerp getoond. Hierop drong de overvaller de woning binnen. In de woning ontstond een worsteling tussen de bewoners en de overvaller, waarop de overvaller zonder buit de woning verliet. Niemand raakte gewond.

De bewoner rende de overvaller achterna en zag dat er een tweede man bij de overval betrokken was. Deze man heeft tijdens de overval vermoedelijk voor de woning gestaan. Beiden renden weg in de richting van het Marcopediusplantsoen.

Signalement daders

Het signalement van de daders is als volgt:

Dader 1:
- blanke man
- circa 180 cm lang
- hij droeg een zwart- bruinkleurig kort leren jack, een pruik voorzien van blonde krullen met daarop een witkleurige pet

Dader 2:
- blanke man
- circa 180cm lang
- normaal postuur
- hij droeg een lichtkleurige jas en een pruik met grijskleurig haar

Getuigenoproep

Heeft u dinsdagmiddag iets opvallends gezien in de omgeving van de P.C. Hooftstraat en/of het Marcopediusplantsoen? Of heeft u andere informatie over de overval? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Of bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.


IN MEMORIAM JAN ENGELS

In memoriam Jan Engels

Op zondag 16 november om 22:10 uur is ons langjarig bestuurslid Jan Engels na een relatief kort ziekbed plotseling overleden. Het gehele bestuur van het HBGB wenst zijn gezin, familie, vrienden en overige kennissen veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Wij kennen Jan als een gedreven, vakkundig bestuurslid en een fijn mens. Binnen ons team zal de ontstane leegte en gevallen stilte niet snel kunnen worden opgevuld; wij zijn dankbaar voor de tijd dat hij zich heeft willen inzetten voor ons allemaal, de huurders van Goed Wonen Gemert.

Jan, rust zacht!

Het bestuur van Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel.


HUURVERHOGINGEN GOED WONEN PER 1 JULI 2014

Zoals te doen gebruikelijk vinden de jaarlijkse huurverhogingen weer plaats per 1 juli; ook dit jaar worden wij, als huurder wederom geconfronteerd met een forse verhoging. Dit betekent dat u binnenkort de aanzegging van Goed Wonen per brief in de bus krijgt, eventueel vergezeld van een beschikking van de Belastingdienst dat uw inkomensgegevens over het jaar 2012 zijn opgevraagd. Goed Wonen heeft deze gegevens nodig om te kunnen beoordelen hoeveel huurverhoging u krijgt op basis van dat inkomen; wederom ten gevolge van het toepassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Wij, als huurdersbelangenorganisatie zijn principieel TEGEN het toepassen van deze naar onze mening oneerlijke, extra belasting. We willen dat Goed Wonen deze aanslag op onze koopkracht NIET toepast; daarvoor vechten wij nu al voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar was voor iedereen de eerste keer; zowel Goed Wonen als wij moesten wennen aan deze nieuwe situatie en hebben fouten gemaakt waarvan we allemaal hebben geleerd. Dit jaar hebben we dit zelfs in een groter samenwerkingsverband met vele huurdersbelangenorganisaties in de omgeving aangepakt, maar helaas zonder het beoogd resultaat.

Goed Wonen heeft zich een aantal punten van kritiek van vorig jaar aangetrokken en heeft een aanbod gedaan wat net een klein beetje onder de maximaal toelaatbare huurverhoging zou uitkomen, waarbij slechts een beperkt aantal huishoudens zou worden ontzien (iedereen 4% verhoging, behalve inkomens > 43.602 met een lagere huur dan € 596,75; deze groep zou 6,5% krijgen).

Uiteraard waren wij het daar niet mee eens, en hebben onze eigen visie in een advies richting Goed Wonen verwoord, wat zou inhouden dat de laagste inkomens niet meer dan een inflatievolgende verhoging zou krijgen (2,5%), en de middengroep in plaats van 4,5 slechts 4%. Naar onze mening was dit de minst oneerlijke, en goed uit te leggen variant zijn, waarbij de hogere inkomens de zwaarste lasten zouden moeten kunnen dragen om de minder bedeelde huurders in onze gemeente een beetje te kunnen ontlasten.

Helaas heeft Goed wonen anders besloten, hoewel men ons toch wel een beetje tegemoet is gekomen. Aangezien we nog niet alle harde feiten en getallen weten hebben we op dit moment nog geen echt inzicht wat de effecten zullen zijn (wij weten nu nog niet hoeveel woningen er op dit moment het streefhuurpercentage al hebben bereikt; dit is 70% van de maximaal toelaatbare huur voor een woning).

Per 1 juli 2014 worden de huren dan ook als volgt verhoogd:

  1. Huurders met een huishoudinkomen van minder dan € 34.085, waarvan de streefhuur bereikt is krijgen een inflatievolgende verhoging (2,5%);

  2. Huurders met een huishoudinkomen van meer dan € 43.602, met een maandelijkse huur lager dan € 596,75 krijgen de maximale verhoging (6,5%);

  3. Alle overige huurders krijgen een verhoging van 4%.

Zoals u kunt zien heeft Goed Wonen slechts een heel klein beetje water bij de wijn gedaan, waardoor deze nagenoeg net zo zuur is als voorheen; de gemiddelde huurstijging bedraagt maarliefst 3,8%. Wij beraden ons op dit moment hoe we verder moeten, want in deze tijd van crisis, werkeloosheid en armoede kan en moet dit echt anders.

Tenslotte willen wij u graag wijzen op de bezwaar- en beroepsmoglijkheden indien u het niet eens bent met de procedure, de verhoging of andere zaken die betrekking hebben op deze huurverhogingen. Helaas kunnen wij u niet persoonlijk helpen, maar we kunnen u wel op weg helpen door u naar de juiste plaats te sturen waar u alle informatie kunt krijgen. Een goed begin is de Nederlandse Woonbond: http://www.woonbond.nl/pages/service/huurverhoging.

Het bestuur van Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel.Advertentie Gemerts Nieuwsblad 13-12-2013Link: Lees hier het rapport "Analyse Scheefwonen" van Minister Blok!

Huurverhogingen per 01-07-2013.

Afgelopen maand werd iedere huurder van Goed Wonen geconfronteerd met het huurverhogingsvoorstel m.i.v. 1 juli 2013. Voor het eerst in de geschiedenis werden verschillende verhogingspercentages toegepast op basis van de huishoudinkomens van alle woningen (de "Gluurverhoging", zie de nieuwsberichten elders op deze website voor meer informatie hierover).

Goed Wonen heeft hiertoe besloten tegen het uitdrukkelijk advies van het Huurdersbelang Gemert-Bakel in. Wij hebben er alles aan gedaan om Goed Wonen van dit uiterst twijfelachtige en onnodige voornemen af te brengen, maar helaas heeft dit niet mogen baten.

Als huurdersbelangenorganisatie betreuren wij dit natuurlijk ten zeerste, maar hiermee is het nog niet helemaal gedaan. Met behulp van de enorme kennis en ervaring bij de specialisten van de Nederlandse Woonbond zullen wij kijken wat we hier nog aan kunnen doen, vooral gezien de enorme verschillen in toepassing bij de verschillende woningcorporaties in het land en de onduidelijke gang van zaken bij het verstrekken van de inkomensindicaties door de Belastingdienst.

Op dit moment kunnen wij u alleen maar adviseren om, als u het niet eens bent met het verhogingsvoorstel, vóór 1 juli 2013 een bezwaar in te dienen bij Goed Wonen. De daartoe benodigde formulieren kunt u verkrijgen bij de medewerkers van afdeling Klantzaken van Goed Wonen.

Link: Geef hier uw mening/reactie op de aanzegging huurverhoging 2013 (Woonbond).

Document: Veel gestelde vragen over de inkomensafhankelijke huurverhogingen (AEDES).


BEWONERSAVOND HBGB IN DE EENDRACHT, 27-03-2012

 Succesvolle bewonersavond door Huurdersbelang Gemert–Bakel !

 Goed Wonen gaat energiebesparing aanpakken

Bijna 70 bewoners zijn naar de bewonersavond in De Eendracht gekomen die Huurdersbelang Gemert-Bakel (HBGB) op 27 maart jl. had georganiseerd. De enquête die het HBGB heeft laten uitvoeren leidt er ondermeer toe dat woningcorporatie Goed Wonen meer werk gaat maken van energiebesparing en van het verbeteren van speelmogelijkheden voor de kleintjes. Verder is afgesproken dat het HBGB met Goed Wonen gaat bespreken wat er kan worden gedaan aan de warmte- en geluidsisolatie. Tenslotte wil het HBGB zich samen met Goed Wonen en de gemeente serieus hardmaken voor een beter openbaar vervoer, zeker voor ouderen die in aanleunwoningen en in zorgcomplexen wonen.

 

Andere aanwezigen tijdens de bewonersavond waren directeur Hans Vedder van woningcorporatie Goed Wonen, wethouder Jan Bevers (Mensen) en vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties uit Laarbeek en Deurne.

Uit de enquête blijkt dat woningcorporatie Goed Wonen het over het algemeen beter doet dan corporaties elders in het land. Maar dat vindt het HBGB geen reden om achterover te leunen. De huurders hebben namelijk ook aangegeven wat er moet worden verbeterd. Eenvijfde tot een kwart van de huurders vindt dat er te weinig wordt gedaan aan energiebesparende maatregelen en de geluids- en warmte-isolatie schiet volgens hen tekort. Het energiebesparingsbeleid wordt binnenkort door Goed Wonen voor advies aan HuurdersBelang Gemert-Bakel voorgelegd. Directeur Vedder van Goed Wonen reageerde tijdens de bewonersavond positief op het voorstel om ook de huurders en de bewonerscommissies te informeren over het energiebesparingsbeleid en om in een heldere planning aan te geven wanneer en waar de ingrepen zullen plaatsvinden. Verder gaf directeur Vedder aan om de speelmogelijkheden voor de kleintjes mede te faciliteren. De gemeente moet daar echter wel het voortouw in nemen. HuurdersBelang Gemert-Bakel houdt hierbij de vinger aan de pols.

De aanwezige wethouder Bevers, die de portefeuille Mensen beheert wilde niet keihard gaan staan voor de wens van vooral ouderen om het openbaar vervoer te verbeteren of buslijnen dichter bij hen in de buurt te brengen. Huurdersbelang Gemert-Bakel zet dit knelpunt echter wel bovenaan haar eigen agenda en zal zich daarvoor, samen met anderen inspannen.HuurdersBelang Gemert-Bakel gaat er verder werk van maken om de bewonersparticipatie te vernieuwen en daarmee het contact met de huurders te versterken. De ruim 200 huurders die zich via de enquête hebben aangemeld voor het digitale panel zullen binnen niet al te lange tijd de eerste digitale enquête ontvangen. Alle andere (circa 200) huurders die via de enquête hebben aangegeven dat zij mee willen doen of eerst geïnformeerd willen worden over de participatiemogelijkheden worden in de loop van de komende periode door het HBGB benaderd.

Geïnteresseerde huurders voor het digitale panel kunnen zich nog steeds aanmelden om lid te worden van het panel via het digitaal panel,  info@hbgb.nl. U kunt uiteraard ook op de website www.hbgb.nl terecht.


Leuk initiatief van Jo & Gerard de Bruijn, Gerry van der Heijden en Wim Salet in hun eigen buurt!

Beste buurtgenoten,

Nog enkele dagen en dan begint het nieuwe jaar . Om een gezellig eind te breien aan 2010 lijkt het ons leuk om een start daarmee te maken tezamen met wat mensen uit de buurt.

Graag nodigen wij de bewoners van

Deel 1 t/m 37 oneven en Deel 6 t/m 32 even,

PC Hooftstraat 7-9-11 en 10 t/m 46 even,

uit om onder het genot van een kop koffie of thee met ons oliebollen te komen eten op Deel 14.

Vanaf 17.00 tot 20.00 uur bent u van harte welkom. Ut kôst oew niks; ut gi um de gezelligheid!

Om een idee te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten, dus hoeveel oliebollen we ongeveer moeten bakken, willen we graag weten òf u komt en met hoeveel huisgenoten u komt. Wilt u daarvoor onderstaand strookje invullen en in de brievenbus van Deel 14 deponeren vóór donderdag 30 december, 12.00 uur.

 

Graag tot de 31ste!

De oliebollenbakkers en koffie/theeschenkers,

Jo en Gerard de Bruijn, Wim Salet, Chiel, Gerry van der Heijden, Bram, Joop, Guus en Dick

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik kom/Wij komen met ………………. (totaal aantal) personen naar het oliebollen eten op vrijdag 31 december.

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Actueel:

Heeft u ook plaatselijke media waarin wij onze wetenswaardigheden kunnen plaatsen? Stuur dan even een mailtje naar pr@huurderspanelgemert.nl; wij verzorgen dan een stukje.


Op woensdag 13 oktober hebben we een extra vergadering gehouden inzake onze jaarlijkse uitwisseling/evaluatie/vergadering met Goed Wonen. Tijdens deze meeting hebben wij names het Panel én natuurlijk alle huurders van Goed Wonen een sculptuur overhandigd aan Hans Vedder en Annemiek de Ridder naar aanleiding van de viering van het 50-jarig bestaan van Goed Wonen Gemert. Het kunstwerk is gecreëerd door de Gemertse kunstenares én pannellid Martine Zevenhek.
Hierboven: Martine die het verhaal erbij vertelt; de tekst zal later worden gepubliceerd.

Hieronder: Het kunstwerk in close-up.

De tekst, zoals door Martine opgemaakt en aangeboden aan Goed Wonen:

Uitgangspunt: een gedachte. Maar hoe verhoudt zich die gedachte tot zijn omgeving, de huurders! Alleen op zichzelf staande betekent het niets. Zoekend naar samenwerking om inhoud te geven en dienstbaar te zijn aan de huurders en hun leefomgeving. We hebben elkaar nodig de vormen richten zich naar elkaar ieder op zichzelf met een eenduidig doel. Een doel dat steeds bijgesteld wordt om de leefbaarheid voor de huurders zo optimaal mogelijk te maken. Aangeboden door het Huurderspanel op 13 oktober 2010 www.Huurderspanel Gemert-Bakel.nl


Afgelopen donderdag 7 oktober zijn een aantal panelleden bij Goed Wonen op bezoek geweest. Zij hebben daar van Hans Vedder en Annemiek de Ridder een bijzonder uitgebreid, open en eerlijk inzicht gekregen in het intussen gepasseerde ondernemingsplan van Goed Wonen. De opgedane kennis en ervaring zal zeker in ons aller belang kunnen worden ingezet door het panel.

Het vervolg van deze happening heeft plaatsgevonden op 11 november; op die dag werden de plannen gepresenteerd aan alle directe partners en toeleveranciers van Goed Wonen. Als Huurderspanel zijn wij wederom uitgenodigd en uiteraard ook aanwezig geweest; wij hebben zeker gebruik gemaakt van de mogelijkheid een aantal partners waar wij als huurders mee te maken hebben en/of krijgen persoonlijk te ontmoeten. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!


Er is nu een aantal werkgroepen geformeerd, die zich bezighouden met actuele vraagstukken zoals het verkoopbeleid, dienstverlening, maar ook public-relation activiteiten en samenwerking met zusterorganisaties in de regio. U zult het Huurderspanel de komende tijd in diverse lokale media tegenkomen (onder meer in het Gemerts Nieuwsblad, De Korhoen voor Bakel/Milheeze en De Rips, Omroep Centraal e.d.).

Diverse leden zijn ondertussen bij Goed Wonen op bezoek geweest om eens een kijkje achter de schermen te nemen, en uiteraard om wederzijds kennis te maken. Dit gaf een verfrissende kijk op de werkzaamheden van Goed Wonen en werd door ons zeer nuttig en interessant bevonden.

Wij willen graag het Huurderspanel zo compleet mogelijk maken met huurders van Goed Wonen uit ALLE kerkdorpen. Huurt u een woning van Goed Wonen in De Mortel, Handel, Elsendorp, Bakel, Milheeze of De Rips, en wilt u ook iets doen voor het algemeen huurdersbelang? Meldt u zich dan aan! Hoe breder de samenstelling van het panel, hoe meer inzicht en draagvlak we krijgen in de bestaande problematiek, des te sterker staan wij in onze schoenen om onze mening en standpunten te verdedigen.


Op woensdag 13 oktober hebben we een extra vergadering gehouden inzake onze jaarlijkse uitwisseling/evaluatie/vergadering met Goed Wonen. Tijdens deze meeting hebben wij names het Panel én natuurlijk alle huurders van Goed Wonen een sculptuur overhandigd aan Hans Vedder en Annemiek de Ridder naar aanleiding van de viering van het 50-jarig bestaan van Goed Wonen Gemert. Het kunstwerk is gecreëerd door de Gemertse kunstenares én pannellid Martine Zevenhek.