HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 HUURVERHOGINGEN GOED WONEN PER 1 JULI 2014

Zoals te doen gebruikelijk vinden de jaarlijkse huurverhogingen weer plaats per 1 juli; ook dit jaar worden wij, als huurder wederom geconfronteerd met een forse verhoging. Dit betekent dat u binnenkort de aanzegging van Goed Wonen per brief in de bus krijgt, eventueel vergezeld van een beschikking van de Belastingdienst dat uw inkomensgegevens over het jaar 2012 zijn opgevraagd. Goed Wonen heeft deze gegevens nodig om te kunnen beoordelen hoeveel huurverhoging u krijgt op basis van dat inkomen; wederom ten gevolge van het toepassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Wij, als huurdersbelangenorganisatie zijn principieel TEGEN het toepassen van deze naar onze mening oneerlijke, extra belasting. We willen dat Goed Wonen deze aanslag op onze koopkracht NIET toepast; daarvoor vechten wij nu al voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar was voor iedereen de eerste keer; zowel Goed Wonen als wij moesten wennen aan deze nieuwe situatie en hebben fouten gemaakt waarvan we allemaal hebben geleerd. Dit jaar hebben we dit zelfs in een groter samenwerkingsverband met vele huurdersbelangenorganisaties in de omgeving aangepakt, maar helaas zonder het beoogd resultaat.

Goed Wonen heeft zich een aantal punten van kritiek van vorig jaar aangetrokken en heeft een aanbod gedaan wat net een klein beetje onder de maximaal toelaatbare huurverhoging zou uitkomen, waarbij slechts een beperkt aantal huishoudens zou worden ontzien (iedereen 4% verhoging, behalve inkomens > 43.602 met een lagere huur dan € 596,75; deze groep zou 6,5% krijgen).

Uiteraard waren wij het daar niet mee eens, en hebben onze eigen visie in een advies richting Goed Wonen verwoord, wat zou inhouden dat de laagste inkomens niet meer dan een inflatievolgende verhoging zou krijgen (2,5%), en de middengroep in plaats van 4,5 slechts 4%. Naar onze mening was dit de minst oneerlijke, en goed uit te leggen variant zijn, waarbij de hogere inkomens de zwaarste lasten zouden moeten kunnen dragen om de minder bedeelde huurders in onze gemeente een beetje te kunnen ontlasten.

Helaas heeft Goed wonen anders besloten, hoewel men ons toch wel een beetje tegemoet is gekomen. Aangezien we nog niet alle harde feiten en getallen weten hebben we op dit moment nog geen echt inzicht wat de effecten zullen zijn (wij weten nu nog niet hoeveel woningen er op dit moment het streefhuurpercentage al hebben bereikt; dit is 70% van de maximaal toelaatbare huur voor een woning).

Per 1 juli 2014 worden de huren dan ook als volgt verhoogd:

  1. Huurders met een huishoudinkomen van minder dan € 34.085, waarvan de streefhuur bereikt is krijgen een inflatievolgende verhoging (2,5%);

  2. Huurders met een huishoudinkomen van meer dan € 43.602, met een maandelijkse huur lager dan € 596,75 krijgen de maximale verhoging (6,5%);

  3. Alle overige huurders krijgen een verhoging van 4%.

Zoals u kunt zien heeft Goed Wonen slechts een heel klein beetje water bij de wijn gedaan, waardoor deze nagenoeg net zo zuur is als voorheen; de gemiddelde huurstijging bedraagt maarliefst 3,8%. Wij beraden ons op dit moment hoe we verder moeten, want in deze tijd van crisis, werkeloosheid en armoede kan en moet dit echt anders.

Tenslotte willen wij u graag wijzen op de bezwaar- en beroepsmoglijkheden indien u het niet eens bent met de procedure, de verhoging of andere zaken die betrekking hebben op deze huurverhogingen. Helaas kunnen wij u niet persoonlijk helpen, maar we kunnen u wel op weg helpen door u naar de juiste plaats te sturen waar u alle informatie kunt krijgen. Een goed begin is de Nederlandse Woonbond: http://www.woonbond.nl/pages/service/huurverhoging.

Het bestuur van Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel.