HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

1 procent extra huurverhoging voor middeninkomens1 procent extra huurverhoging voor middeninkomens
Maandag 4 juni 2012 om 12:00 uur

1 procent extra huurverhoging voor middeninkomens

Verhuurders mogen de huur met 1 procent bovenop de inflatie verhogen voor huishoudens met een inkomen tussen € 33.000 en € 43.000. De ministerraad heeft vrijdag 1 juni met deze wetswijziging ingestemd. De Woonbond heeft grote bezwaren tegen deze nieuwe ‘gluurverhoging’.  

Met deze nieuwe maatregel wil demissionair minister Spies (BZK), mede namens haar collega’’s Opstelten (VenJ) en Weekers (Financiën), de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Deze mogelijkheid geldt alleen voor gereguleerde – sociale -  huurwoningen. Verhuurders krijgen op verzoek een verklaring van de Belastingdienst. Hierin staat alleen of het gezamenlijke huishoudinkomen meer is dan € 33.000 euro of € 43.000. Het is de bedoeling de extra huurverhoging in 2013 in te laten gaan. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State gestuurd.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/Gluurverhoging_400x300.jpgHet wetsvoorstel voor de extra gluurverhoging van 5 procent boven inflatie voor huurders met een inkomen meer dan € 43.000, wordt op 19 juni door de Eerste Kamer behandeld. Of de Senaat akkoord gaat is nog steeds geen uitgemaakte zaak. Er valt daar veel kritiek te beluisteren. Veel partijen vragen zich af of deze wet gaat zorgen waarvoor hij is bedoeld: een betere doorstroming op de huurmarkt. PvdA, SP en GroenLinks hebben ernstige twijfels over de effectiviteit en uitvoerbaarheid. Alleen het CDA en D66 spreken onomwonden hun steun uit. Als de wet wordt aangenomen kan hij in ieder geval niet op 1 juli van kracht worden.

Inbreuk op privacy

De voorbereiding van het wetsvoorstel liep al eerder averij op. Vooruitlopend op de kamerbehandeling van de gluurverhogingswet was de Belastingdienst op aandrang van demissionair minister Spies al begin dit jaar begonnen met het verstrekken van de inkomensindicaties van huurders aan verhuurders. Half april stak de rechter daar een stokje voor nadat vier Amsterdamse huurders een kort geding hadden aangespannen. De rechter vond het verstrekken van inkomensgegevens een grove (niet op wetgeving gebaseerde) inbreuk op de privacy van huurders.

Bron: de Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl)

«  Nieuws overzicht..