HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws van Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel.

OVERZICHT:Woonbond: Huurbeleid leidt tot ongelukken
Dinsdag 19 april 2011 om 00:00 uur
 'Huurbeleid leidt tot ongelukken'

...

Huurverhoging 2011
Vrijdag 11 maart 2011 om 00:00 uur
Bericht van Goed Wonen inzake de jaarlijkse huurverhoging: Helaas is op dit moment de circulaire met daarin het officiele verhogingspercentage nog niet verschenen. We gaan er echter vanuit dat dit inflatievolgend is namelijk 1,3 procent. Mocht later blijken dat dit niet het geval is dan zullen wij u hierover nader berichten.

Het kabinet heeft in 2007 besloten dat het huurbeleid tijdens...

Naamswijziging Huurderspanel
Woensdag 9 maart 2011 om 20:00 uur
Ja, u leest het goed: de naam "Huurderspanel  Gemert-Bakel" is per direct gewijzigd in "Huurdersbelang Gemert-Bakel (afgekort HBGB)".

Waarom? Met deze naamswijziging willen we aangeven dat we als belangenbehartigers een nieuwe fase zijn ingegaan. Vanaf 1 april aanstaande maken we deel uit van de landelijke...

Lidmaatschap Woonbond
Woensdag 9 maart 2011 om 19:00 uur
Hedenavond heeft het bestuur de aanmelding voor deelname aan / lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond rondgemaakt. Om de laatste onduidelijkheden weg te nemen was Mevr. Heleen Simons (consulente Woonbond) zo vriendelijk één en ander te komen toelichten in onze nieuwe vergaderlocatie "In den Drietip", Nieuwe biezen 13 te Gemert. Alle besluiten zijn genomen; Addie (onze secretaris) zorgt voor het nodige...
Nieuwe vergaderlokatie Huurdersbelang
Woensdag 9 maart 2011 om 00:00 uur
 Huurdersbelang Gemert-Bakel (voorheen Huurderspanel) hield de periodieke vergaderingen tot voor kort in De Eendracht (Gemert). Het bestuur heeft echter een mooie, nieuwe lokatie gevonden in de Nieuwe Biezen; ontmoetingsruimte "In d'n Drietip" is een prachtige lokatie, met alles erop en eraan, en wordt tegen zeer redelijke voorwaarden per vergadering gehuurd. Wij hebben een afsluitbare dossierkast neer mogen zetten, zodat de...
Binnenkort: Uitwisseling ervaringen met huurdersbelangenverenigingen uit de regio
Woensdag 8 december 2010 om 19:30 uur
Vanaf oktober 2010 gaan wij onze ervaringen inzake de belangenbehartiging van / voor huurders uitwisselen en delen met vergelijkbare huurderspanels uit de regio. Er is reeds contact gelegd met zusterorganisaties uit Deurne, Laarbeek en Boekel. Op regelmatige basis zullen vertegenwoordigers van deze organisaties aanwezig zijn vóór aanvang van onze reguliere vergaderingen om hun werkwijze en ervaringen toe te lichten. Het is...
Informatieronde renovatieproject 71 woningen
Dinsdag 23 november 2010 om 19:00 uur
Op dinsdag 23 november heeft de eerste informatieronde plaatsgevonden inzake de renovatie van de sanitaire voorzieningen (keuken, badkamer, toilet) van in totaal 71 huurwoningen in Bakel, Milheeze, Handel, de Mortel en de Rips. De presentatie werd gegeven door Mw. Annemiek de Ridder en Dhr. Milan Wopereis (Goed Wonen) en Dhr. Wim Salet (extern projectbureau). In grote lijnen werd op zeer duidelijke...
Jaarlijkse uitwisseling/evaluatie/vergadering met Goed Wonen
Woensdag 13 oktober 2010 om 20:00 uur
Op 13 oktober heeft een extra panel-vergadering plaatsgevonden vanwege de jaarlijkse uitwisseling, evaluatie en vergadering met Goed Wonen. Het overleg werd gevoerd met het voltallig Huuurderspanel, de Directeur Goed Wonen Dhr. Hans Vedder, en Mevr. Annemiek de Ridder, Projectcoördinator wonen, zorg en welzijn. Het overleg werd in bijzonder open en hartelijke sfeer gevoerd, waarbij alle positieve én negatieve zaken de revue...
Informatieavond Plan Verhagen
Donderdag 23 september 2010 om 20:00 uur

Op donderdag 23-09-2010 waren wij van het Huurders-panel werkgroep Verkoopbeleid aanwezig bij deze 2de info avond van Goed Wonen over plan Verhagen voor omwonenden.

Na het openingswoord door dhr. Hans Vedder ( Directeur van Goed Wonen) werden de voorgestelde straatnamen bekend gemaakt.

...

Goede vakantie gehad?
Zondag 22 augustus 2010 om 00:00 uur
Wij zijn weer terug! Goed uitgerust, en met een ietwat aangepaste samenstelling gaan we weer voor u aan het werk. U zult wel kunnen begrijpen dat er de laatste weken niet veel is gebeurd; gelukkig maar! Zoals u kunt lezen in de agenda gaan we op woensdag 8 september weer vergaderen. Mocht u nog zaken hebben die dan ter tafel dienen te...
Vergadering 2 juni 2010 verzet
Donderdag 27 mei 2010 om 13:00 uur
De vergadering van 2 juni 2010 is verzet naar 23 juni 2010...
Open Kaart 1e kwartaal 2010
Woensdag 28 april 2010 om 00:00 uur

Van het Huurderspanel

 

...

Open Kaart 4e kwartaal 2009
Dinsdag 27 april 2010 om 00:00 uur
Beste Huurders, Zoals u gewend bent hier weer een bericht van het Huurderspanel. De laatste tijd heeft het Huurderspanel meegedacht en gepraat over verschillende onderwerpen. Voorbeelden zijn leefbaarheid, serviceabonnement, woningtoewijzing en urgentie. Ook hebben we reacties die via e-mail zijn binnengekomen, besproken. Tot slot hebben we enkele onderwerpen behandeld die op een later moment toegelicht worden. Website Huurderspanel In de vorige Open Kaart...
Ondertekening prestatieafspraken
Dinsdag 16 maart 2010 om 11:00 uur
Op donderdag 4 maart hebben Hans Vedder, directeur van Goed Wonen en burgemeester Van Maasakkers hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken 2010. In deze afspraken is vastgelegd welke prestaties Goed Wonen en de gemeente in 2010 gaan leveren op gebied van wonen en leefbaarheid in de gemeente. Een afvaardiging van het Huurderspanel was hierbij...
Bezoek Huurderspanel aan Goed Wonen
Maandag 21 april 2008 om 15:30 uur
Op 21 april 2008 was het Huurderspanel te gast bij Goed Wonen. De leden van het panel hebben die dag meegekeken op de afdeling Klantzaken. Daar werken de mensen die huurders te woord staan, bij de receptie en aan de telefoon. “Het was een leerzame ervaring. We stonden versteld van hoeveel kennis de...