HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Aanpassing verhuurderheffing na 2013Aanpassing verhuurderheffing na 2013
Woensdag 3 april 2013 om 17:00 uur

Aanpassing verhuurderheffing na 2013

2 april 2013wetsvoorstel - Op verzoek van de Eerste Kamer is de voorgestelde verhuurderheffing slechts van toepassing op 2013. Minister Blok (Wonen) komt later met een aangepaste heffing voor de jaren daarna.

De verhuurderheffing brengt in 2013 50 miljoen op. In daaropvolgende jaren moet dit oplopen tot 1,7 miljard. De Eerste Kamer is echter bang dat dit grote gevolgen heeft voor onderhoud en nieuwbouw van woningen. Minister Blok zal daarom op basis van onderzoek op een later moment komen met een aangepast plan. Een Kamermeerderheid steunt deze knip in het wetsvoorstel over de verhuurderheffing.

Differentiatie verhuurderheffing zou gevolgen beperken 
Zoek naar een slimme invulling van de verhuurderheffing na 2013, vragen Visser (VVD), Monasch (PvdA), Verhoeven (D66) en Bisschop (SGP). Zij willen de beoogde opbrengst binnenhalen op een manier die rekening houdt met "omvangrijke maatschappelijk gewenste investeringsopgaven" van verhuurders. Maar Jansen (SP) en Voortman (GroenLinks) denken dat dit slechts leidt tot een verschuiving van het probleem: het ontzien van bepaalde woningcorporaties leidt tot grotere problemen bij de andere.

Onzekerheid kan leiden tot stilstand in bouw 
Er zijn nog geen concrete voorstellen voor een aangepaste verhuurderheffing en een nieuw woningwaarderingsstelsel. Voortman betoogt dat de onzekerheid hierover leidt tot uitstel of afstel van bouwplannen. Ook Knops (CDA) wil dit voorkomen en vraagt Blok om zijn plannen tijdig naar de Kamer te sturen. De minister probeert om voor de zomer met een voorstel voor de verhuurderheffing vanaf 2014 te komen. Rond Prinsjesdag volgt dan een plan voor het woningwaarderingsstelsel.

Komt heffing op bordje huurders terecht? 
Om de verhuurderheffing te betalen, mogen woningcorporaties de huren verhogen. Deze greep uit de kas van de corporaties treft de huurders in hun portemonnee, vinden Jansen en Klein (50PLUS). Fritsma (PVV) constateert dat het probleem op het bordje van de huurders wordt gelegd. Maar de heffing is ook een prikkel voor corporaties om efficiënter te werken, benadrukken Visser en Verhoeven. Die kunnen volgens hen tot 800 miljoen besparen op hun bedrijfsvoering.

De Kamer stemt op 9 april over het wetsvoorstel en de ingediendemotie.

Bron: Tweedekamer.nl

«  Nieuws overzicht..