HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Bedrijfslasten corporaties moeten omlaagBedrijfslasten corporaties moeten omlaag
Maandag 10 februari 2014 om 16:00 uur

Bedrijfslasten corporaties moeten omlaag

De Tweede Kamer heeft in een debat op 5 februari veel kritiek geuit op de hoogte van de bedrijfslasten van woningcorporaties. Ondanks een belofte van Aedes-voorzitter Calon dat de bedrijfslasten wel 20% lager kunnen, is er nog steeds geen sprake van een verlaging. De Kamer wil daarom strakker toezicht, en waar mogelijk ingrijpen in de bedrijfslasten.

De bedrijfslasten van corporaties zijn de afgelopen jaren steeds toegenomen. Uit het meest recente ‘sectorbeeld’ blijkt dat in 2012 (het laatst onderzochte jaar) de bedrijfslasten niet verder zijn toegenomen, maar gestabiliseerd. Gemiddeld zijn de jaarlijkse bedrijfslasten per ‘verhuureenheid’ € 1.440,-. Recent onderzoek wees uit dat deze teruggebracht zouden kunnen worden tot € 1.000,-, zonder de kwaliteit van de dienstverlening aan te tasten. Dat is ook de inzet van de Woonbond.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/berekening.jpgMaar Blok beloofde in te grijpen bij corporaties die de bedrijfslasten niet omlaag brengen. In de ‘novelle’ op de herzieningswet, die dit voorjaar wordt gepubliceerd, zal de minister een artikel opnemen dat het mogelijk maakt om in te grijpen bij corporaties met te hoge bedrijfslasten. Want, zoals Monasch (PvdA) nog eens benadrukte: ‘Het gaat hier om geld van huurders’.

Nieuwe benchmark

Aedes heeft een nieuwe ‘benchmark’ ontwikkeld, waarmee de bedrijfslasten van corporaties uitgebreid met elkaar kunnen worden vergeleken. Diverse Kamerleden vroegen om inzicht in deze benchmark, die niet openbaar blijkt te zijn maar alleen toegankelijk voor Aedes-leden. Op verzoek van onder meer Paulus Jansen (SP) en Kees Verhoeven (D66) zegde minister Blok toe om deze openbaar te maken.

Corporatie in Perspectief

Het gaat bij deze benchmark overigens niet om de bedrijfsvergelijking Corporatie in Perspectief (CIP), die Aedes dit jaar overneemt van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Met CIP kunnen de cijfers (ook bedrijfslasten) en prestaties van individuele corporaties met elkaar worden vergeleken. Deze gegevens blijven ook bij Aedes voor iedereen toegankelijk. ‘Het enige dat aan het overzicht verandert is dat we het wellicht een eigentijdse look gaan geven’, aldus een woordvoerder van Aedes. De gegevens over 2013 zullen dit najaar worden gepubliceerd.

 Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..