HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Blok: leefbaarheid afgelopen jaren verder verbeterdBlok: leefbaarheid afgelopen jaren verder verbeterd
Dinsdag 24 november 2015 om 16:00 uur

Blok: leefbaarheid afgelopen jaren verder verbeterd  24-11-2015 

De leefbaarheid in Nederlandse wijken is de afgelopen jaren verder verbeterd. Wel is er een duidelijk verschil tussen wijken en buurten zichtbaar. Dat schrijft minister Blok 23 november 2015 in een jaarlijkse brief aan de Tweede Kamer over leefbaarheid en de wijkaanpak.

Tussen 2012 en 2014 is de gemiddelde leefbaarheidsscore in Nederland verbeterd. Ongeveer 80 procent van de bevolking woont in een buurt waar de leefbaarheid op peil is. 5 procent woont in een gebied dat onvoldoende scoort. De helft van die wijken bestaat uit aandachtswijken, 20 van de 40 aandachtswijken scoren onvoldoende. De minister baseert dit op cijfers uit de Leefbaarometer en de Outcomemonitor Wijkaanpak.

Leefbaarheid en overlast 
Leefbaarheid blijkt voor een groot deel samen te vallen met veiligheid en overlast, concludeert Blok. In gebieden waar overlastproblemen toenemen verslechteren de leefbaarheidsscores en in gebieden waar de leefbaarheid verbetert neemt overlast af. Blok benadrukt in de brief het belang van een stevige bestuurlijke aanpak van overlast, bijvoorbeeld door de uitbreiding van de Rotterdamwet.

Voedingsbodem extremisme 
Blok waarschuwt dat door opstapeling van problemen er in kwetsbare wijken een vruchtbare voedingsbodem kan ontstaan voor extremistische groeperingen. ‘De leefbaarheid dreigt in die wijken verder te worden aangetast door sociale spanningen langs religieus-culturele lijnen, wat radicalisering van jongeren tot gevolg kan hebben’, schrijft de minister. Corporaties kunnen een belangrijke rol spelen in het bewaken van de leefbaarheid in een wijk door preventief te werk te gaan en vroegtijdig signalen op te pakken. Dat is bij uitstek een rol van huismeesters die dagelijks op straat zijn. In dat verband is de maatregel om het voortbestaan van huismeesters financieel moeilijker te maken dus niet verstandig. Aedes en de Tweede Kamer legden dat onlangs al aan de minister voor.

Maatwerk 
Het algemene beeld dat uit de onderzoeken komt is dat de leefbaarheidssituatie en -ontwikkeling per gemeente en per wijk verschilt en dat er lokaal maatwerk per wijk nodig is voor een goede aanpak van de problemen. Bovendien zijn er verschillen tussen aandachtswijken en zijn er ook buiten de aandachtswijken problemen. De minister concludeert daarom in zijn brief dat het logisch is niet meer jaarlijks de voortgang van de aandachtswijken te volgen. De minister wil die rapportage aan de Kamer vervangen door een breder en samenhangend verhaal over de leefbaarheidsontwikkelingen in Nederland.

Bron: Aedes

«  Nieuws overzicht..