HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Blok onderzoekt afschaffen voorrang asielzoeker huurwoningBlok onderzoekt afschaffen voorrang asielzoeker huurwoning
Donderdag 8 oktober 2015 om 12:00 uur

Blok onderzoekt afschaffen voorrang asielzoeker huurwoning 

Minister van Wonen Stef Blok sluit niet uit dat hij de voorrangsregeling voor asielzoekers met een verblijfsstatus bij de toekenning van een sociale huurwoning zal afschaffen.
 

Dat zei hij donderdag tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Wonen en Rijksdienst.

Hij zal eerst in gesprek treden met de woningcorporaties, gemeenten en betrokken partijen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

De VVD deed eerder het voorstel om vluchtelingen de zogenoemde urgentiestatus te ontnemen. Hoewel de minister toezegde om het voorstel te onderzoeken, onderstreepte hij wel dat er grote bezwaren zijn. De VVD-fractie nam daar tijdens het debat genoegen mee, en zal daarom geen motie indienen.

Volgens de PVV durft de VVD geen daad bij het woord te voegen en concreet gevolg te geven aan de "stoere praatjes", zei PVV-Kamerlid Barry Madlener die dreigde wél die motie in te dienen.

Onbegrip

De voorrang voor asielzoekers bij de toekenning van sociale huurwoningen leidt tot veel onbegrip bij Nederlandse woningzoekenden, die vaak jaren op wachtlijsten staan.

Volgens de SP is dat niet zozeer te wijten aan de groeiende toestroom van vluchtelingen, maar eerder aan het kabinetsbeleid dat erop gericht is de sociale woningvoorraad terug te schroeven. SP’er Farshad Bashir pleit er daarom voor om meer sociale huurwoningen bij te bouwen.

Ook de PvdA denkt dat meer woningen bijbouwen de oplossing is. De regeringspartij deed deze week het voorstel om de komende twee jaar 100.000 tijdelijke woningen bij te bouwen om de woningnood het hoofd te bieden.

Wachtlijsten

Volgens minister Blok lost het bijbouwen van extra sociale woningen het probleem van de wachtlijsten niet op. Hij wijst erop dat er genoeg sociale huurwoningen zijn voor het aantal woningzoekenden met een kleine beurs. De scheefwoners moeten daarom worden aangepakt.

Maar ook dat is niet voldoende, stelde Blok. Hij wees erop dat er altijd vraag zal blijven naar huurwoningen van rond de 600 euro per maand aan de "Amsterdamse grachtengordel". Het is moeilijk om daar bij te bouwen en dus zullen er altijd woningzoekenden wachten op een woning op een gewilde plek.

Het onafhankelijk Kamerlid Roland van Vliet wees Blok er echter op dat de wachttijd in steden als Venlo twee tot drie jaar is. En daar is geen grachtengordel te bekennen, aldus Van Vliet.

«  Nieuws overzicht..