HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Blok: vastgoedbeheer draagt ook bij aan leefbaarheidBlok: vastgoedbeheer draagt ook bij aan leefbaarheid
Maandag 18 maart 2013 om 12:00 uur

 

Blok: vastgoedbeheer draagt ook bij aan leefbaarheid

 

 

Volgens minister Blok is leefbaarheid geen kerntaak van woningcorporaties, maar beheer van maatschappelijk vastgoed wel. 'En dat kan natuurlijk heel wel bijdragen aan de leefbaarheid.' Andere leefbaarheidstaken kunnen gemeente of school uitvoeren.

 

 

Beheer van maatschappelijk vastgoed is een van de kerntaken van corporaties en dat kan “heel wel” bijdragen aan de leefbaarheid, aldus minister Blok. Gemeente en school kunnen andere taken op het gebied van leefbaarheid doen.

Begrip leefbaarheid wordt "ingekaderd"

Minister Blok vindt leefbaarheid geen kerntaak meer van woningcorporaties. Op de vraag wie de leefbaarheidstaak dan moeten uitvoeren verwijst Richard Gielen, woordvoerder van minister Blok, naar het regeerakkoord, waarin staat:

“Woningcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed.”


‘In vergelijking met huidige situatie worden de kerntaken en dus het begrip leefbaarheid ingekaderd’, stelt Gielen. ‘Dat gebeurt via een wijzigingsvoorstel (novelle) op de herziening van de Woningwet die nu bij de Eerste Kamer ligt. De minister wil dat wijzigingsvoorstel voor de zomer naar de Kamer sturen. Ik kan daar nog niet echt op vooruitlopen.’


Beheer vastgoed kan bijdragen aan leefbaarheid

Het ministerie wijst erop dat de activiteiten die te maken hebben met het beheer van hun maatschappelijk vastgoed tot de kerntaken van corporaties worden gerekend. ‘Dat beheer kan natuurlijk heel wel bijdragen aan de leefbaarheid. De minister noemde in het Aedes-interview daarom ook de huismeester als voorbeeld. Maar taken waarvoor bij uitstek de gemeente of een school aan de lat horen te staan, horen niet tot de kerntaak van een corporatie.’


Corporaties moeten geen extra taken op zich nemen

Volgens het Netwerk Leefbaarheid zouden de kosten voor leefbaarheid erg meevallen. De minister zou die overdrijven. Corporaties besparen juist kosten, zegt het netwerk, doordat zij problemen in een vroeg stadium aanpakken. Schade en kosten daarvoor blijven daardoor beperkt. Gielen: ‘De minister doelt erop dat corporaties de laatste jaren allerlei uitgaven zijn gaan doen en projecten zijn gestart onder verwijzing naar het positieve aspect voor de leefbaarheid. Dat vroeg ingrijpen schade en hoge kosten kunnen beperken is evident, maar dat wil niet zeggen dat corporaties daarom allerlei extra taken op zich moeten nemen.’

 

Minister kent leefbaarheidsactiviteiten corporaties wel
Volgens het Netwerk Leefbaarheid heeft minister Blok maar een "smal beeld" van de leefbaarheidsinspanningen van woningcorporaties. Het is nog niet bekend of Blok ingaat op de uitnodiging van het netwerk om langs te komen en te kijken hoe die leefbaarheidsinspanningen in de praktijk gaan. ‘De minister kent natuurlijk wel de leefbaarheidsactiviteiten van corporaties. Niet alleen uit diverse werkbezoeken, maar ook uit zijn Kamertijd, toen hij de Schilderswijk volgde.’

 

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl

«  Nieuws overzicht..