HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Blok wil dat corporaties zich concentreren op hun kerntakenBlok wil dat corporaties zich concentreren op hun kerntaken
Dinsdag 11 februari 2014 om 17:00 uur

Blok wil dat corporaties zich concentreren op hun kerntaken

Minister Blok (wonen) kwam vandaag naar buiten met zijn novelle bij de Herzieningswet Toegelaten Instellingen (ook wel bekend als de Herziening van de Woningwet). Voordat de voorstellen door de Ministerraad worden behandeld, worden ze voor een reactie voorgelegd aan de meest betrokken (koepel)organisaties, dus ook aan de Woonbond. Na bespreking in de Ministerraad zal de novelle voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

De Woonbond is het met minister Blok eens dat corporaties zich meer op hun kerntaken moeten richten en dat verlies van maatschappelijk vermogen moet worden voorkomen. De bestaande regelgeving biedt corporaties veel ruimte en vertrouwen om eigen beleidslijnen uit te werken. De Woonbond stelt vast dat dit vertrouwen regelmatig ernstig is geschaad en dat zowel het externe als interne toezicht tekort schiet. Ook in politiek Den Haag leidden de incidenten en financiële avonturen van corporaties tot grote ongerustheid. De Parlementaire Enquête Woningcorporaties is er niet voor niets. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Huurders zijn maar al te vaak de dupe geworden van de miljoenenverliezen op commerciële activiteiten van corporaties. Het is prima daar paal en perk aan te stellen.’

tekening van betaalbare woningTot zover zijn de Woonbond en de minister het met elkaar eens. Maar de Woonbond is fel tegen het onderdeel van de novelle dat zal leiden tot het op grote schaal liberaliseren van de huren. Minister Blok stelt voor om alle woningen met 143 punten of meer uit de gereguleerde (sociale huur-) sector te halen, waardoor 42 procent van de Nederlandse huurwoningen dreigt te worden geliberaliseerd. Vooral ook omdat voor geliberaliseerde woningen geen verhuurdersheffing hoeft te worden betaald.
De Woonbond gaat zich tegen dit onderdeel van de novelle verzetten en de politiek om een liberalisatieverbod vragen, ook al omdat een dergelijke grootschalige liberalisatie als maatregel niet in lijn is met het regeerakkoord. Daar staat heel duidelijk de zinsnede ‘zo blijft de sociale woningvoorraad in stand’, een zinsnede die op uitdrukkelijk verzoek van de PvdA is opgenomen.

Afbakening van het werkgebied

De voorstellen van de minister bakenen het werkgebied van woningcorporaties af. Corporaties moeten hun zogeheten DAEB-activiteiten (de Diensten van Algemeen Economisch belang; met name de sociale huurwoningen) scheiden van hun niet-DAEB werkzaamheden (zoals bouwen van duurdere huur- en koopwoningen in gemengde wijken). Blok wil dat corporaties zich concentreren op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan verbonden maatschappelijke vastgoed. De Woonbond is het daar mee eens. Ook met de insteek van Blok dat corporaties diensten die niet-DAEB zijn, alleen mogen aanbieden als duidelijk is dat er geen andere marktpartij is die de werkzaamheden wil uitvoeren. Belangrijk voor dit standpunt van de Woonbond is dat het bij niet-DAEB-activiteiten vaak gaat om omvangrijke projecten met grote financiële risico’s. Op dat soort projecten zijn de afgelopen jaren forse verliezen geleden, waar huurders de rekening voor gepresenteerd krijgen.

Bron: de Nederlandse Woonbond

 

«  Nieuws overzicht..