HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Blok wil dat verhuurderheffing blijftBlok wil dat verhuurderheffing blijft
Dinsdag 21 juni 2016 om 16:00 uur

Blok wil dat verhuurderheffing blijft

21 juni 2016

Op basis van een eigen onderzoek concludeert minister Blok (Wonen) dat de verhuurderheffing -de belasting op verhuren van goedkope woningen- moet blijven bestaan. Huurders, verhuurders en gemeenten vinden juist dat de heffing afgeschaft moet worden.

Eurohuisjes en stapel euromunten

Uit een evaluatie die de minister vandaag naar de Tweede Kamer stuurde, zou blijken dat woningcorporaties er beter voor staan dan bij de invoering van de heffing werd verwacht.  Daarom vindt de minister dat er geen aanleiding is voor het afschaffen of fundamenteel herzien van de heffing. De verhuurderheffing levert de staatskas jaarlijks 1.7 miljard op.

Heffing nekslag voor sociale huur

Minister Blok gaat voorbij aan de schadelijke gevolgen van de verhuurderheffing, zeggen de Woonbond, Aedes (vereniging van woningcorporaties) en de VNG (vereniging van gemeenten) in eengezamenlijke reactie. De heffing heeft geleid tot hogere huren, minder nieuwbouw en een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Daar zijn huurders en woningzoekenden de dupe van geworden.

Evaluatie COELO

De Woonbond, Aedes en VNG presenteerden op 9 juni de resultaten van een onafhankelijke evaluatie die zij hebben laten uitvoeren door onderzoeksinstituut COELO. Daaruit komt naar voren dat de verhuurderheffing zeer schadelijk is voor de sociale huursector. Door de heffing investeren corporaties steeds minder in sociale woningbouw. Ook hevelen zij sociale huurwoningen over naar de vrije sector, zodat geen heffing betaald hoeft te worden.

Heffing niet rechtvaardig

De verhuurderheffing is géén rechtvaardige maatregel, concludeert COELO in de evaluatie.  Het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen gaat voor de verhuurderheffing niet op. Het geld dat dankzij de heffing naar de staatskas vloeit wordt grotendeels opgebracht door de zwakste schouders: huurders met een laag inkomen.

Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over de evaluatie van de verhuurderheffing.

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..