HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Blok wil verhuurders laten betalen voor onafhankelijke geschillencommissie Blok wil verhuurders laten betalen voor onafhankelijke geschillencommissie
Woensdag 13 juli 2016 om 12:00 uur

 

Blok wil verhuurders laten betalen voor onafhankelijke geschillencommissie  13-07-2016 

Minister Blok wil de kosten van de onafhankelijke geschillencommissie in de huursector voor het grootste deel voor rekening van verhuurders laten komen. Aedes ontgaat de logica en stoort zich eraan dat de minister hiermee vooruitloopt op een voorstel voor toekomstige taken en werkwijze van zo’n commissie.

Landelijke geschillencommissie 
Er komt één landelijke geschillencommissie waar alle huurders terecht kunnen met een klacht over hun woningcorporatie. Het ministerie van BZK is nog in overleg met de Woonbond en Aedes over hoe de geschillencommissie het best vorm kan krijgen. Geschillen in de huursector worden nu behandeld door de Huurcommissie. Minister Blok kondigde in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij in het najaar komt met een wetsvoorstel over de ‘taken en werkwijze van de Huurcommissie’.

Kosten voor verhuurders 
In die brief neemt Blok plotseling een voorschot op de financiering. De minister ‘vindt het goed te rechtvaardigen dat (een deel van van) de kosten voor rekening van verhuurders komt’. Het is onduidelijk hoe groot dat deel zal zijn, maar Blok verwijst naar sectoren waar vergelijkbare instanties volledig door ‘gebruikers’ worden gefinancierd. Bovendien komen de meeste geschillen voort uit voorstellen van verhuurders (huurprijs, onderhoud, servicekosten), stelt Blok. Hij wil de bijdrage van verhuurders vaststellen analoog aan de verhuurderheffing: op basis van de WOZ-waarde van sociale huurwoningen.

Aedes: ‘Ons ontgaat de logica’ 
Aedes stoort zich eraan dat Blok met de financiering vooruitloopt op het voorstel voor een nieuwe onafhankelijke geschillencommissie. Daarnaast ontgaat Aedes de logica. Veel geschillen tussen corporaties en huurders vloeien voort uit vaak nodeloos ingewikkelde regelgeving, zoals de inkomensafhankelijke huurverhoging en de Woningwet. De relatie tussen de WOZ-waarde van woningen en het aantal geschillen is een raadsel. De praktijk leert dat er evenveel geschillen van corporaties als van particuliere verhuurders worden behandeld. De voorgestelde financiering legt echter een veel groter deel bij corporaties.

De Huurcommissie wordt nu voor meer dan 90 procent (circa 12,5 miljoen euro per jaar) betaald door de overheid. De middelen zijn echter ‘op de Rijksbegroting niet structureel beschikbaar’, aldus Blok. Het voorstel lijkt daarmee vooral bedoeld om te bezuinigen.

Consultatie 
Blok consulteert voorafgaand aan zijn wetsvoorstel stakeholders. Aedes zal die gelegenheid benutten om haar bezwaren kenbaar te maken.

Bron: Aedes

«  Nieuws overzicht..