HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Bureaucratische drempels rond huurverhogingBureaucratische drempels rond huurverhoging
Donderdag 27 juni 2013 om 00:00 uur

Bureaucratische drempels rond huurverhoging

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan lonen, maar is niet altijd eenvoudig. In de praktijk kan het behoorlijk tijdrovend en ingewikkeld zijn. Dit blijkt uit meldingen bij het Meldpunt Huurverhoging van de Woonbond.

In essentie is bezwaar maken simpel. Een brief aan uw verhuurder met de zin: ´ik maak bezwaar tegen de huurverhoging´ volstaat. De oude huurprijs blijven betalen volstaat ook. Als u een bezwaarbrief opstuurt moet die gericht zijn aan uw verhuurder. Wil die de huurverhoging toch doorzetten, dan moet de huurcommissie beoordelen of dat terecht is.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/bureaucratie.jpgDe praktijk is echter weerbarstig. Wie niet oplet, loopt vast in de bureaucratie. De overheidsregels voor de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn zeer ingewikkeld. Sommige verhuurders bedenken er op eigen houtje regels bij; instanties die een bewijsstuk moeten verstrekken, blijken lang niet altijd mee te willen werken; en ook zijn er verhuurders die huurders onder druk zetten hun bezwaar in te trekken als het ze niet lukt om vóór 1 juli bewijsstukken te leveren. Dit laatste mag niet, maar het gebeurt wel. Voor alle duidelijkheid: als u bij uw bezwaar blijft móet uw verhuurder dit ter behandeling aan de huurcommissie voorleggen, ook al hebt u de bewijsstukken niet voor 1 juli kunnen leveren. Het enige dat telt is of u voor 1 juli bezwaar hebt gemaakt.

Juiste gegevens, verkeerd formulier

Wie bezwaar maakt omdat het inkomen in 2012 gedaald is, moet dat wel bewijzen. Maar een kopie van de aanslag inkomstenbelasting blijkt niet genoeg. Verhuurders vragen een IB-60 verklaring, hoewel daar hetzelfde opstaat als op een aanslag inkomstenbelasting. Zij veronderstellen dat alleen met een IB-60 verklaring wordt voldaan aan de overheidsregels. Daarnaast moeten huurders een uittreksel uit het GBA overleggen, waarop staat hoeveel mensen er deel uitmaken van het huishouden. Het opvragen van zo’n uittreksel kost huurders tijd, geld en soms extreem veel moeite. Uit meldingen blijkt dat het huurders niet altijd lukt om het juiste uittreksel te bemachtigen.

Terechte reden, verkeerde procedure

Wie bezwaar maakt omdat het inkomen in 2013 gedaald is, krijgt weer met andere ingewikkelde regels te maken. Formeel is inkomensdaling in 2013 geen reden voor bezwaar, maar het geeft wel recht op het starten van een procedure die tot huurverlaging zou moeten leiden. Helaas is die procedure zo ingewikkeld dat veel verhuurders er zelf weinig van snappen, en hun huurders verkeerd voorlichten. Resultaat kan zijn dat huurders formeel gelijk krijgen, maar dat er geen huurverlaging volgt.

Bewijzen dat je ziek of gehandicapt bent

Maakt u bezwaar vanwege een chronische ziekte of handicap? Dan moet u een verklaring overhandigen waaruit blijkt dat u minimaal 10 uur per week ABWZ-zorg krijgt. Of een verklaring die aantoont dat de woning is aangepast op uw handicap, op grond van de WMO of de voorganger van die wet. Ook daar komen sterke staaltjes van bureaucratie voor. Verhuurders eisen soms dat er verklaringen worden opgestuurd die ze ooit zelf hebben afgegeven, maar die de huurder niet meer kan tonen.  En door bezuinigingen op de ABWZ-zorg vallen veel chronisch zieken buiten de criteria, omdat ze door de aanwezigheid van mantelzorg een indicatie voor minder dan 10 uur hebben gekregen.

Minister betreurt fouten

De minister heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de problemen die bij het meldpunt Huurverhoging binnenkwamen. Op de meeste problemen reageert de minister formalistisch: de bureaucratie is nu eenmaal het gevolg van de regels die zijn afgesproken. Van sommige problemen erkent hij dat ze niet hadden moeten voorkomen. Dat privacygevoelige inkomensgegevens soms in open enveloppen zijn verstuurd ´betreurt´ hij, dat sommige huurders de inkomensgegevens van volstrekt onbekenden in de bus kregen noemt hij ´niet wenselijk´. En dat sommige verhuurders ook voor geliberaliseerde woningen inkomensgegevens opvragen noemt hij ´kwalijk.´

Zie ook:

 

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..