HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

College Bescherming Persoonsgegevens schiet gluurverhoging afCollege Bescherming Persoonsgegevens schiet gluurverhoging af
Dinsdag 5 juni 2012 om 18:00 uur

College Bescherming Persoonsgegevens schiet gluurverhoging af

De verstrekking van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders door de Belastingdienst was in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit concludeert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën.

Verhuurders konden de Belastingdienst in het voorjaar van 2012 vragen of het huishoudinkomen van hun huurders al dan niet meer bedroeg dan € 43.000. Hiermee liep het kabinet vooruit op een wetsvoorstel dat huurverhoging op grond van inkomen mogelijk maakt in het kader van de zogenaamde ‘aanpak scheefwonen’. Huishoudens met een inkomen van meer dan € 43.000 konden een extra huurverhoging krijgen van maximaal 5%

De brief van het CBP komt op het moment dat het demissionaire kabinet een nieuwe gluurverhoging introduceert van 1% boven inflatie voor huishoudinkomens tussen 33.000 en 43.000 euro. Bovendien moet de Eerste Kamer nog over de 5% extra huurverhoging voor huren huishoudens met een inkomen boven 43.000 euro per jaar beslissen.

Aanleiding voor het onderzoek

Het CBP ontving veel signalen van huurders over deze gegevensverstrekking en startte hierop een onderzoek. Inmiddels heeft het kabinet -na uitspraak van de kort gedingrechter in een zaak die door enkele Amsterdamse huurders- was aangespannen, besloten te stoppen met de verstrekking. Maar het CBP heeft desondanks de (on)rechtmatigheid van de verstrekking onderzocht en op basis van de Wbp beoordeeld. Dit vanwege de maatschappelijke onrust die het heeft veroorzaakt én met het oog op mogelijk vergelijkbare projecten in de toekomst, aldus het CBP.

Schending privacywetgeving

De minister kan in bepaalde situaties de Belastingdienst ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht, maar bij het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders waren deze uitzonderlijke situaties volgens de rechter en ook het CBP niet aan de orde. Daarmee was er sprake van schending van de Wbp. Zelfs als de ontheffing van de geheimhoudingsplicht wel op goede gronden zou zijn verleend, zou de verstrekking nog in strijd met de Wbp zijn geweest. Deze wet eist namelijk ook een grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens. De Belastingdienst beriep zich op ‘de behartiging van een gerechtvaardigd belang’ als grondslag en het kabinet verdedigde de noodzaak van de gegevensverstrekking met de reden van het bestrijden van het scheefwonen. De Belastingdienst en het kabinet hebben hierbij echter niet expliciet de belangen van het kabinet bij de aanpak scheefwonen afgewogen tegen die van de betrokkenen (hurende huishoudens), terwijl dat volgens de Wbp voorafgaand aan de wetgeving moet gebeuren.

De brief van het CBP (pdf)

Bron: de Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl)

 

«  Nieuws overzicht..