HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Controleer huurverhoging en maximale huurprijsControleer huurverhoging en maximale huurprijs
Dinsdag 1 mei 2012 om 00:00 uur

Controleer huurverhoging en maximale huurprijs

Onlangs een brief gekregen over de huurverhoging per 1 juli? Met nieuwe online checks van de Woonbond kunt u nagaan of uw verhuurder zich aan de wettelijke regels houdt die voor de huurverhoging gelden, en of u niet te veel huur betaalt.

De belangrijkste regel voor de jaarlijkse huurverhoging is dat uw huur met niet meer dan 2,3 % mag worden verhoogd. Maar er gelden meer regels. Met de online check ´Controleer de huurverhoging´ kunt u nagaan of een huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke eisen voldoet. Ook de huurprijs zelf is aan een wettelijk maximum gebonden. Als uw huur daar boven ligt, kunt u actie ondernemen. Dat maximum hangt vooral af van de oppervlakten en voorzieningen in uw woning. Met de online check ´Puntentelling´ kunt u controleren wat de maximale huur is voor uw woning.

Afbeelding: check huurprijsBeide checks gelden voor zelfstandige huurwoningen met een niet-geliberaliseerde huurprijs. Huurt u in de geliberaliseerde (´vrije´) sector dan bepaalt het huurcontract wat de jaarlijkse huurverhoging mag zijn, en is de maximale huur volgens het puntenstelsel niet van toepassing.

5% extra huurverhoging niet per 1 juli

Verhuurders (van niet-geliberaliseerde huurwoningen) mogen per 1 juli 2012 de huur met maximaal 2,3% verhogen. Dit geldt voor alle inkomens. Lange tijd leek het erop dat huishoudens met een inkomen van meer dan € 43.000 een extra huurverhoging konden krijgen van maar liefst 5%, dus een verhoging van 7,3% in totaal. Omdat dit alleen maar mogelijk was doordat de Belastingdienst de daartoe benodigde informatie verstrekte, sprak de Woonbond van een gluurverhoging. De wet die de extra huurverhoging mogelijk moest maken, is nog niet rechtsgeldig en toch verstrekte de Belastingdienst al inkomensindicaties aan verhuurders. Nu de rechter onlangs heeft bepaald, dat alle verstrekte inkomensindicaties vernietigd moeten worden, mag de extra huurverhoging niet per 1 juli doorgaan.

Tijdig bezwaar maken belangrijk

Voldoet het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder niet aan alle wettelijke eisen? Is het voorstel bijvoorbeeld te laat verstuurd, wordt uw huur vaker dan 1 x per jaar verhoogd, of is uw huur met een hoger percentage verhoogd dan wettelijk mag? Dan is het belangrijk dat u tijdig bezwaar maakt. Gaat het om een huurverhoging per 1 juli dan moet uw bezwaar voor 1 juli door de verhuurder zijn ontvangen. Maakt u geen bezwaar en betaalt u de huurverhoging gewoon dan is dat na 1 juli niet meer meer terug te draaien. U zit dan aan de huurverhoging vast.

Punten en maximale huur berekenen

De huur van een niet-geliberaliseerde woning mag nooit hoger zijn dan de maximale huurprijs op basis van het puntenstelsel. Met de online check ´Puntentelling´ kunt u controleren hoeveel punten uw woning heeft, en wat (per 1 juli 2012) de maximale huurprijs is die bij dat puntenaantal hoort. Gaat u door de huurverhoging meer betalen? Dan is dat een belangrijke reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Betaalt u zelfs zonder huurverhoging al meer dan de maximale huurprijs? Dan kunt u de huur laten verlagen bij de Huurcommissie.

Huurderslijn adviseert over uw rechten

Heeft u na het doorlopen van de online checks behoefte aan advies? Of heeft u al tijdens het invullen vragen? Dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij de Huurderslijn van de Woonbond (020-5517755). Daarvoor moet u wel lid zijn van de Woonbond. Bent u nog geen lid dan kunt u dat worden bij het eerste telefoongesprek. Of u kunt via de website lid worden.

Online checks:

«  Nieuws overzicht..