HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Dak- en thuisloze mensen in te dure huurwoning geplaatstDak- en thuisloze mensen in te dure huurwoning geplaatst
Woensdag 11 maart 2015 om 10:00 uur

Dak- en thuisloze mensen in te dure huurwoning geplaatst

Dak- en thuisloze mensen of ggz cliënten die vanuit de maatschappelijke opvang of ggz naar een corporatiewoning worden geleid, komen vaak terecht in een te dure woning van zo’n 650 of 700 euro per maand.

Dat krijgt de Federatie Opvang door vanuit de aangesloten organisaties die verantwoordelijk zijn voor opvang en beschermd wonen in Amsterdam en Utrecht. De Woonbond ziet hierin een bevestiging dat corporaties niet genoeg doen om betaalbare woningen aan te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Vandaag debatteert de Kamer over een voorstel van minister Blok om corporaties te dwingen betaalbare woningen aan te bieden aan mensen met een smalle beurs.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/berggeld.jpg‘Het gaat hier om mensen die vaak al schulden hebben, die terecht komen in een veel te dure woning. Van ruim €900,- bijstand kun je geen huur van €700 betalen, dat leidt tot nog meer schulden,’ aldus voorzitter Jan Laurier van Federatie Opvang. ‘Terwijl het juist de bedoeling is deze mensen weer op de been te helpen.’ Doordat deze mensen in te dure woningen komen te wonen, houden ze vaak te weinig over om fatsoenlijk in levensonderhoud te kunnen voorzien. Hierdoor kunnen schulden weer oplopen en worden schuldsaneringstrajecten afgebroken. Gemeenten investeren veel middelen in begeleiding, huisvesting en schuldhulp aan deze mensen. Nieuwe schulden breken succesvolle trajecten af.

De Woonbond wil dat corporaties huurders met een lager inkomen een betaalbare woning aanbieden. ‘Dit maakt pijnlijk duidelijk dat corporaties te weinig kijken naar wat iemand kan betalen,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Wij roepen de Kamer dan ook op om de norm voor corporaties om passend toe te wijzen, zo vroeg mogelijk in te laten gaan.’ Het aantal te dure toewijzingen is de afgelopen jaren verdrievoudigd van 11 procent in 2009 tot 31 procent in 2013. 400.000 hurende huishoudens zitten in een te dure woning. Corporaties krijgen nu tot 2018 de tijd om in drie jaarlijkse stappen te voldoen aan de norm.

Daarnaast worden huurders die in een te dure woning zitten ook hard geraakt door de jaarlijkse huurverhogingen. Door het huidige huurbeleid kunnen ook de huren van huurders met een laag inkomen vér boven inflatie stijgen. De Woonbond is een actie begonnen tegen deze hoge huurstijgingen. Via stophuurverhoging.nl is de petitie al zo’n 25.000 keer getekend.

Paping: ‘Mensen komen in te dure woningen terecht, en de huren stijgen jaarlijks te hoog. De corporatiesector voldoet op deze manier niet aan zijn kerntaak: het huisvesten van mensen met een smalle beurs.’

 

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..