HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

De betaalbaarheid van het huren bij de raadsverkiezingenDe betaalbaarheid van het huren bij de raadsverkiezingen
Donderdag 20 maart 2014 om 08:00 uur

De betaalbaarheid van het huren bij de raadsverkiezingen

Huurdersorganisaties hebben de afgelopen maanden geprobeerd duidelijkheid te krijgen over de visie van plaatselijke partijen op de betaalbaarheid van het huren. Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen en morgen weten we wat die inspanningen hebben opgeleverd.
 
Bij de meeste verkiezingsdebatten speelden ook de woningcorporaties een rol. Uiteindelijk zullen zij in de naaste toekomst het met de politiek en de lokale huurdersorganisaties eens moeten zien te worden over het pakket prestatieafpraken. Het waren soms heftige debatten. Over de vraag of het nodigen is een flinke voorraad woningen vrij te maken voor de woningzoekende met een laag inkomen; over de wenselijkheid van een woonlastenfonds (waar voor zover bekend nergens voldoende draagvlak voor is); over het tijdelijk verlagen van de huur tijdelijk (bij een sterke inkomensdaling); over het isoleren van woningen om de energiekosten te drukken, enzovoort. Discussies die zeker hebben bijgedragen het bewustzijn dat de armoede onder huurders een groot probleem is.

illustratie verkiezingenHelaas bleek ook dat lang niet alle politici zich realiseren dat er op gemeentelijk niveau maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de armoede onder huurders verder toeneemt. Het Rijk pakt de verantwoordelijkheid daarvoor niet op en dus ligt de bal bij de gemeenten. Onderzoek van het RIGO maakt duidelijk dat nu al 28% van de hurende huishoudens in armoede leeft en dat dit percentage in 2017 op 35% uitkomt, tenzij er wordt ingegrepen. De ernst van de situatie wordt bevestigd door de deze week gepubliceerde cijfers over de groei van het aantal huisuitzettingen wegens betalingsachterstand.

Wat het moeilijk maakt om met lokaal beleid de armoede onder huurders tegen te gaan, is dat veel woningcorporaties ook dit jaar weer huurverhogingen van 4%, 4,5% en 6,5% zullen vragen. De huren stegen in 2013 gemiddeld met 4,7%, en in de corporatiesector met 5%. En er is helaas geen enkele reden om ervan uit te gaan dat het dit jaar minder zal zijn.

Witte raven

Toch zijn er ook witte raven, corporaties die kiezen voor een gematigd huurbeleid. L’Escaut Woonservice in Vlissingen en Woongoed Middelburg vragen bijvoorbeeld maximaal 4%. Lefier in Groningen vraagt 2,5% huurverhoging, tenzij een woning te goedkoop is ten opzichte van de kwaliteit ervan. Dat wordt een extra percentage gevraagd, maar ook Lefier vraagt geen huurverhogingen van meer dan 4%. De Groningse corporatie Nijestee vraagt alle huurders 4%.

Ook zijn er corporaties die zich beperken tot het inflatiepercentage van 2,5%, of die daar net boven gaan zitten. Dat geldt bijvoorbeeld voor alle corporaties in het Eindhovense, en voor Beter Wonen in Almelo. Voor Wonen Zuidwest Friesland uit Balk (2,75%) en voor Zo Wonen uit Sittard (2,65%). Acantus uit Veendam vraagt huurders met een inkomen tot 34.000 euro 2,5% huurverhoging, maar huurders met een hoger inkomen krijgen daar wel te maken met huurverhogingen van 4,5% of 6,5%.

Van heel veel woningcorporaties kennen we de huurverhogingspercentages voor 2014 nog niet, maar ongetwijfeld komen ze daar de komende weken mee naar buiten. Hopelijk levert dat een lange lijst op van corporaties die kiezen voor een gematigde huurverhoging.

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..