HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Demissionair kabinet koerste aan op afbraak sociale huursectorDemissionair kabinet koerste aan op afbraak sociale huursector
Woensdag 25 april 2012 om 12:00 uur

Demissionair kabinet koerste aan op afbraak sociale huursector

Met het pakket maatregelen dat de Catshuisonderhandelaars voor de huurmarkt bedachten, koersten ze aan  op een grondige afbraak van de sociale huursector. De Woonbond gaat ervan uit dat deze maatregelen van de baan zijn met de val van het kabinet, maar pas na de Kamerdebatten over de door het demissionaire kabinet te nemen bezuinigingsmaatregelen is dat zeker.

​Wat wilden de Catshuisonderhandelaars met de huurmarkt? Een greep uit de voorgestelde maatregelen:


Afbraak sociale huursector

Hoewel een groot deel van deze maatregelen niet of nauwelijks bijdragen aan het verkleinen van het begrotingstekort, hebben ze grote gevolgen voor huurders en voor de sociale huursector. Verhuurders zouden al in 2013 te maken krijgen met een heffing van 450 miljoen, die ze ongetwijfeld compenseren door (veel) hogere huren te vragen, vooral na bewonerswisseling.

Door de maatregelen zou de maximale huur voor woningen met een hoge WOZ-waarde met € 123,- per maand omhoog kunnen. In schaarstegebieden komt dat bovenop de stijging van de maximumhuur die in oktober 2011 al is ingevoerd.  Dat leidt ertoe dat de maximumhuur van nog meer woningen boven de zogeheten ‘liberalisatiegrens’ van € 665,- komt te liggen. Voor de huurder betekent dat hogere huren en minder huurbescherming.

Ook stimuleren van tijdelijke huurcontracten zorgt voor een uitholling van de huurbescherming en een soortgelijk effect valt te verwachten van het plan om private beleggers te laten participeren bij corporaties. Het hele pakket lijkt maar op één doel aan te koersen: afbraak van de sociale huursector en een veel grotere invloed van de commerciële sector.

Morgen debat in Tweede Kamer

Vanavond maakt de demissionaire regering Rutte bekend welke maatregelen uit het Catshuispakket zij voorlegt aan de Tweede Kamer. Die buigt zich er morgen 26 april over. De Woonbond gaat ervan uit dat de onzalige huurmaatregelen worden geschrapt. Woonbondwoordvoerder Hans Roseboom: ‘We kunnen ons niet voorstellen dat de Tweede Kamer, nu het kabinet is gevallen, akkoord zou kunnen gaan met dergelijke vergaande voorstellen, die eenzijdig de huurders treffen terwijl de koopsector buiten schot blijft.’  
 

Bron: de Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl)

«  Nieuws overzicht..