HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Eerste Kamer neemt Wet Doorstroming Huurmarkt aanEerste Kamer neemt Wet Doorstroming Huurmarkt aan
Woensdag 13 april 2016 om 11:00 uur

Eerste Kamer neemt Wet Doorstroming Huurmarkt aan  13-04-2016 

Op 1 juli 2016 geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging, de huursombenadering wordt op 1 januari 2017 ingevoerd. Er komt een jaarlijkse inkomenstoets en meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten. Dat zijn de belangrijkste punten uit de Wet Doorstroming Huurmarkt die de Eerste Kamer op 12 april aannam. SP, PvdD, PVV en GroenLinks stemden tegen..

>> Hoe ziet de huurverhoging voor 2016 eruit? Minister Blok beschrijft dit uitgebreid in een circulaire van 16 februari 2016.

Huurstijging per 1 juli 
Invoering van de huursombenadering in 2017 betekent dat op 1 juli 2016 de inkomensafhankelijke huurverhoging geldt. Vanuit de Eerste Kamer was er brede steun voor het invoeren van de huursombenadering. Zeer waarschijnlijk geldt vanaf 1 juli 2016 een gemiddelde maximale huurstijging (huursom) van 1 procent (inkomensafhankelijke huurverhogingen boven 2,1 procent uitgezonderd), zoals Blok eerder aangaf. De verwachting is dat de minister hier deze week duidelijkheid over geeft. SP wil dat de huursom gaat gelden voor de particuliere en commerciële sector. Daarover diende de partij een motie in waarover de Kamer 19 april stemt.

De linkse oppositiepartijen vinden de huren voor grote groepen huurders nog steeds te hoog. De minister zei dat hij een vinger aan de pols blijft houden voor groepen waar betaalbaarheid in het geding is. Dit neemt de minister mee bij de evaluatie van de inkomensafhankelijke huur in 2016.

Jaarlijkse inkomenstoets 
Er komt vanaf 2017 een jaarlijkse inkomenstoets. Huishoudens met een inkomen boven 39.000 euro kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal inflatie plus 4 procent. Gepensioneerden en grotere gezinnen vanaf vier personen zijn hiervan uitgezonderd.

Tijdelijke contracten 
Voor de tijdelijke huurcontracten wordt de maximaal mogelijke termijn twee jaar. Corporaties mogen deze tijdelijke contracten aanbieden aan verschillende doelgroepen, die de minister bepaalt. Dit zijn bijvoorbeeld huurders die tijdelijk in Nederland wonen vanwege werk of studie, huurders in de noodopvang of huurders die in verband met renovatie hun woning tijdelijk moeten verlaten. Huurders met zo’n tijdelijk contract behouden hun inschrijfduur. Verhuurders moeten bij contracten van maximaal één jaar huurders drie tot uiterlijk één maand voor de afloop van de huurtermijn laten weten dat het contract afloopt. Doen zij dit niet, dan ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. De Eerste Kamer had veel vragen en kanttekeningen bij de tijdelijke contracten. Veel partijen vrezen dat deze contracten de standaard worden, vooral in de particuliere sector. De minister benadrukte echter dat contracten voor onbepaalde tijd de uitgangssituatie blijft wat het kabinet betreft.

Praktische documentatie

  • Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 (Ministerie van BZK, 16 februari 2016)Download pdf
  • Brief minister Blok aan Eerste Kamer over samenhang wetsvoorstellen huurbeleid en tijdelijke verhuur, 19 februari 2016Download pdf

Bron: Aedes

«  Nieuws overzicht..