HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Eerste kamer zet Blok voor het blok...Eerste kamer zet Blok voor het blok...
Woensdag 20 maart 2013 om 10:00 uur

De Eerste Kamer heeft Minister Stef Blok onder druk gezet met volgende brief:

Minister voor Wonen en Rijksdienst
De heer drs. S.A. Blok
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Datum 19 maart 2013
Betreft Samenhangende beleidsvisie wonen
ons kenmerk151678.97u

Geachte heer Blok,

Op 12 maart jl. heeft de Eerste Kamer met u gedebatteerd over de wetvoorstellen
33129 en 33330, beide betrekking hebbend op huurverhoging op grond van inkomen. Tijdens het debat
is ook gesproken over het bredere Woonakkoord, gesloten tussen het kabinet en vijf Tweede Kamerfracties. Op verzoek van diverse fracties hebt u toegezegd de samenhang te willen schetsen tussen de verschillende wetsvoorstellen en andere voornemens op het terrein van het wonen.1

In het debat is wel gesproken van een 'woonnota' en een 'samenhangende beleidsvisie'.
De commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en
Huis der Koningin en voor Financiën verzoeken u de toegezegde beleidsvisie vóór 1 mei 2013
aan de Eerste Kamer te doen toekomen.

 

Hoogachtend,

Prof. mr. J.W.M. Engels
Voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin

Prof.dr. P.H.J. Essers
Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

1
Stenogram 12 maart 2013, p. 63-64.
 

«  Nieuws overzicht..