HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Eén landelijke geschillencommissie woningcorporatiesEén landelijke geschillencommissie woningcorporaties
Donderdag 30 juni 2016 om 18:00 uur

 

Eén landelijke geschillencommissie woningcorporaties  30-06-2016 

Er komt één landelijke geschillencommissie waar alle huurders terecht kunnen met een klacht over hun woningcorporatie. Aedes onderzoekt met de Woonbond en het ministerie van BZK hoe die commissie het best vorm kan krijgen. Het is de bedoeling dat de geschillencommissie per 1 januari 2017 van start gaat.

Een huurder die vindt dat zijn klacht niet goed afgewikkeld is door een corporatie, heeft nu alleen de optie om naar de rechter te stappen. De landelijke geschillencommissie biedt straks een laagdrempelig alternatief voor een rechtszaak. Die commissie zal proberen klachten eerst op te lossen met bemiddeling en als dat niet lukt, volgt een bindende uitspraak. Corporaties hebben nu nog een eigen klachtencommissie, soms regionaal georganiseerd. De inzet van Aedes is dat deze kunnen blijven bestaan als onderdeel van de interne klachtenprocedure.

Eén reglement 
Aedes onderzoekt met de Woonbond en het ministerie van BZK waar die landelijke geschillencommissie ondergebracht gaat worden. De landelijke geschillencommissie krijgt een eigen reglement. Dit reglement voldoet aan de regels opgenomen in de Implementatiewet Buitengerechtelijke Geschillenbeslechting Consumenten. Die wet ging in op 9 juli 2015 en heeft als doel een uniform, goed werkend, voor consumenten duidelijk systeem voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. De minister wil dat de woningcorporaties - vanwege hun positie als grootste verhuurder in Nederland - onder hetzelfde regime vallen als bijvoorbeeld banken en zorgverzekeraars en dus ook gaan voldoen aan de Implementatiewet .

Planning 
Het is de bedoeling dat de geschillencommissie 1 januari 2017 van start gaat. Aedes informeert haar leden over de voortgang zodra er meer bekend is.

Bron: Aedes

«  Nieuws overzicht..