HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Enquête renovatie 74 woningenEnquête renovatie 74 woningen
Woensdag 26 oktober 2011 om 00:00 uur

Het Huurdersbelang Gemert-Bakel vindt het belangrijk om te horen hoe u over bepaalde zaken denkt. In dit specifieke geval hebben wij alle huurders benaderd waarvan de woning in de afgelopen 3 maanden is gerenoveerd (opknappen keuken, badkamer en/of toilet).

Uw mening wordt op prijs gesteld, want dit geeft ons weer de nodige bagage om met Goed Wonen om tafel te gaan zitten en de gang van zaken rondom zo'n grootschalig project eens op een rijtje te zetten.

Hieronder de tekst van de begeleidende brief, zodat u een indruk krijgt hoe wij hier mee omgaan:

Enquêteformulier naar aanleiding van de zojuist afgeronde renovatie van uw woning

Uw huurwoning is in de afgelopen periode flink aangepakt door het uitvoeren van een grote renovatie van toilet, badkamer en/of keuken. Deze renovatie is uitgevoerd door aannemer Pennings uit Rosmalen; het verstrekken van de opdracht en de uiteindelijke verantwoordelijkheid lag uiteraard bij Goed Wonen Gemert.

Naar aanleiding van deze ingrijpende vernieuwingen willen wij als huurders belangenorganisatie graag weten hoe één en ander in zijn werk is gegaan en uiteindelijk is verlopen. Daarvoor verzoeken wij u de vragen op dit formulier te beantwoorden en het ingevulde formulier in bijgevoegde gefrankeerde en geadresseerde enveloppe naar ons terug te sturen, zodat wij een goed beeld krijgen van het verloop van dit project. Wij zien uw reactie graag vóór 15 november 2011 tegemoet. Op basis van uw reacties en ervaringen gaan wij dit project met Goed Wonen evalueren om de gevolgen van dit soort projecten in de toekomst beter in te kunnen schatten.

Achter de vragen vind u 4 vakjes: ”G” (goed), “M” (matig), “O” (onvoldoende) en “Uw toelichting”. U kunt dus aangeven wat u hebt ervaren door een kruisje te zetten onder “G”, “M” of “O”, en/of in uw eigen woorden in het vakje “Uw toelichting” kort te omschrijven hoe u over dit onderwerp denkt. Mocht u niet voldoende ruimte hebben in dit vakje, dan kunt u op de achterzijde van dit formulier achter het vraagnummer de rest van uw bevindingen noteren. Wilt u liever niets invullen is dat uiteraard ook goed.

De resultaten worden eind november gepubliceerd op onze website www.hbgb.nl. Uiteraard is deze enquête volledig anoniem; wij willen dus geen persoonlijke gegevens van u weten.

Vraagstelling:

1. Was er vooraf voldoende en duidelijke informatie verstrekt over de gang van zaken rond dit project?

2. Is Goed Wonen duidelijk genoeg geweest over de gevolgen van deze renovatie en uw eigen keuzes daarin?

3. Was de werkwijze en uitvoering door de aannemer (uitvoerder en werklieden) voor u acceptabel te noemen?

4. Hield Goed Wonen u in voldoende mate op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden?

5. Zijn de werkzaamheden binnen de aangegeven planning op de afgesproken wijze uitgevoerd?

6. Als laatste: Hebben zich problemen voorgedaan tijdens en met betrekking tot deze renovatie? Of is juist alles perfect verlopen? Wij horen graag alles, dus wat ging er goed, en wat ging er fout?

 

 

«  Nieuws overzicht..