HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Europarlement roept op tot investeringen in volkshuisvestingEuroparlement roept op tot investeringen in volkshuisvesting
Donderdag 13 juni 2013 om 00:00 uur

Europarlement roept op tot investeringen in volkshuisvesting

Het Europese Parlement heeft deze week een resolutie aangenomen waarmee het het standpunt inneemt dat forse investeringen in sociale huisvesting een voorwaarde zijn voor een socialer Europa. De resolutie onderstreept bovendien dat lidstaten zelf mogen bepalen welke inkomensgrens zij stellen voor sociale huurwoningen. Opnieuw een signaal dat minister Blok de inkomensgrens van € 34.229,- die Nederland momenteel hanteert, zou moeten herzien.

Te veel huurders met een bescheiden middeninkomen vallen door de starre inkomensgrens immers tussen wal en schip: zij verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor de vrije sectorhuur of koop. Dat blijkt nog elke week uit de meldingen die de Woonbond sinds maart 2011 binnenkrijgt op het meldpunt www.ikwilookwonen.nl.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/iutlogga.gif Naar aanleiding van de resolutie van het Europarlement, roept GroenLinks minister Blok op om de inkomensgrens te herzien. De International Union of Tenants (IUT) benadrukt dat niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese lidstaten de volkshuisvestelijke sector onder druk staat. Grote lobbyorganisaties dienen namens commerciële beleggers en vastgoedinvesteerders klachten in bij de Eurocommissaris voor Mededinging. Zij klagen over 'oneerlijke concurrentie' en 'staatssteun' als een lidstaat een volkshuisvestelijke sector op peil houdt.

Staatssteun

Zo werd in Nederland het feit dat woningcorporaties goedkoper kunnen lenen voor investeringen in sociale woningbouw, als staatssteun aangemerkt. Met de inkomensgrens sinds januari 2011 heeft de Eurocommissaris voor Mededinging de doelgroep die de Nederlandse woningcorporaties mogen bedienen, ingeperkt. Maar de hoogte van die inkomensgrens, en daarmee dus ook de grootte van de doelgroep, werd vastgesteld door het ministerie in Den Haag. GroenLinks Kamerlid Linda Voortman heeft dat deze week opnieuw ter discussie gesteld en wil dat minister Blok naar Den Haag gaat om de inkomensgrens te verhogen.

Ondertussen in Brussel

Barbara Steenbergen van het IUT-kantoor in Brussel, verwoordt het zo: 'De Europese wetgeving over mededinging wordt gebruikt door partijen die alleen op winst uit zijn om investeringen in de sociale huursector te verhinderen. Daardoor ontstaat een kunstmatige woningschaarste die een prijsopdrijvend effect heeft in de commerciële sector. Het is noodzakelijk dat de Europese Commissie investeringen in volkshuisvesting steunt en niet tegenwerkt. Er moet een herziening komen van restrictieve maatregelen die de toegang tot de sociale sector beperkt tot de allerarmsten. Betaalbare huisvesting die voor een breed publiek toegankelijk is en zorgt voor een sociale mix in onze wijken, is de beste manier om een inclusieve samenleving te bereiken – en dat is per slot van rekening wat we willen met een socialer Europa.'  

De resolutie

De resolutie die deze week door het Europarlement werd aangenomen, wijst ook in die richting. De resolutie pleit onder andere voor investeringen in de betaalbare huursector, zodat er weer balans kan komen in de oververhitte vastgoedmarkten en het risico op vastgoedbubbels afneemt. Momenteel zijn er in heel Europa woningtekorten, met name in de betaalbare huur. Het Europarlement wil minimumquota voor sociale huisvesting in dichtbevolkte gebieden en roept de lidstaten op om investeringen in betaalbare huisvesting een prominente plek te geven in nationale hervormingsplannen. Ook waarschuwt het Europarlement voor de verdere uitverkoop van de sociale woningvoorraad.

EU raamwerk voor huisvesting

De resolutie vraagt de Europese Comissie om een raamwerk te ontwikkelen voor sociale huisvesting in de EU zodat er consequent kan worden omgegaan met de verschillende beleidsmaatregelen die hiermee te maken hebben. Zoals staatsteun, de structuurfondsen, energiebeleid, de bestrijding van armoede en ook volksgezondheid.

Zie ook

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..