HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Europees Gerecht moet uitspraak doen over inkomensgrensEuropees Gerecht moet uitspraak doen over inkomensgrens
Vrijdag 28 maart 2014 om 18:00 uur

Europees Gerecht moet uitspraak doen over inkomensgrens

De inkomensgrens voor sociale huurwoningen blijft ter discussie staan. Het Europese Gerecht moet toch een inhoudelijke uitspraak doen over de beschikking van de Europese Commissie waarin onder andere die inkomensgrens is opgenomen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie. 

Het Gerecht, gevestigd te Luxemburg, is onder andere bedoeld voor natuurlijke of rechtspersonen die bezwaar willen maken tegen handelingen van de instellingen en instanties van de Europese Unie. Op 15 december 2009 maakte de Europese Commissie (EC) door middel van een beschikking bekend onder welke voorwaarden Nederlandse woningcorporaties staatssteun kunnen ontvangen zonder in strijd te zijn met EU mededingingsregels.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/inkomensgrens.jpgDe beschikking vereist onder andere een administratieve scheiding tussen de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB-activiteiten) en de niet-DAEB (commerciële) activiteiten van de woningcorporaties. Verder bepaalt de beschikking dat de door de staat gesteunde sociale huursector alleen toegankelijk mag zijn voor huishoudens met een maximaal modaal inkomen van € 33.000,- (prijsniveau 2009). Voor 2013 is die inkomensgrens € 34.678,-.

Tijdelijke regeling

De Nederlandse overheid gaf uitvoering aan de beschikking uit Brussel door middel van de Tijdelijke regeling DAEB toegelaten instellingen volkshuisvesting die op 3 november 2010 van kracht werd. In de herziening van de Woningwet die waarschijnlijk nog dit jaar in de Eerste Kamer behandeld zal worden, wordt de EU-beschikking definitief geregeld en komt deze tijdelijke regeling te vervallen.

Bezwaar

In 2011 hebben 125 woningcorporaties, allen lid van Aedes, bezwaar aangetekend tegen de EC-beschikking bij het Gerecht in Luxemburg. De Maastrichtse corporatie Woonpunt en Woonlinie uit Zaltbommel namen daarin het voortouw. De corporaties vinden dat de beschikking hun belangen en doelstelling schaadt.

Ontvankelijkheid

Het Gerecht verklaarde de woningcorporaties in december 2011 echter niet-ontvankelijk omdat zij geen belanghebbenden zouden zijn. Daar namen de corporaties geen genoegen mee. Zij gingen in hoger beroep bij het Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie. Op 27 februari 2014 verklaarde dit Hof de woningcorporaties wel ontvankelijk en is het Gerecht verplicht om hun bezwaren inhoudelijk te behandelen. Wanneer de zaak in procedure zal komen, is nog niet bekend.

Zie ook:

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..