HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Extra huurverhoging middeninkomens is inbreuk op privacyExtra huurverhoging middeninkomens is inbreuk op privacy
Dinsdag 17 januari 2012 om 00:00 uur

Extra huurverhoging middeninkomens is inbreuk op privacy

Tijdens het kerstreces heeft het kabinet een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om per 1 juli 2012 voor huurders met een jaarinkomen van meer dan € 43.000 een extra huurverhoging van 5 procent mogelijk te maken.

Om het inkomen te checken krijgen verhuurders inzage in de computerbestanden van de Belastingdienst. De Woonbond vindt dit een grove inbreuk op de privacy. Ook het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Raad van State zijn zeer kritisch over dit wetsvoorstel, dat op 1 februari in de Tweede Kamer wordt besproken.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/huurverhoging.jpgVolgens het kabinet hebben in totaal 420.000 huurders een gezamenlijk huishoudinkomen boven € 43.000 (peiljaar twee jaar geleden).

Medewerkers van 400 corporaties, 32 institutionele beleggers en honderden particuliere verhuurders hebben per 1 januari 2012 inzage in het computer-bestand van de Belastingdienst met de inkomensgegevens van niet alleen deze groep, maar van alle 3,1 miljoen huurders. In juni 2011 adviseerde het CBP al negatief over een dergelijke ‘antischeefwoon’maatregel, die was opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte.

Scheefwoonprobleem niet onderbouwd

Het CBP vroeg zich af of voor het aanpakken van scheefwonen niet kan worden volstaan met maatregelen die voor de privacy minder ingrijpend zijn. Ook werd opgemerkt dat op geen enkele manier wordt onderbouwd hoe groot het scheefwoonprobleem eigenlijk is en of een extra huurverhoging dit zou kunnen oplossen. Ook het hanteren van het huishoudinkomen betekent een inmenging in het privéleven van de huurder en zijn medebewoners.

Alternatieven voor middeninkomens ontbreken

Ook de Raad van State is kritisch. De Raad wijst erop dat scheefwonen onder meer wordt veroorzaakt door het ontbreken van reële alternatieven voor met name de middeninkomens, zowel in de huur- als de koopsector. De Raad vraagt zich af waarom alleen eenzijdig dit deelprobleem in de huursector wordt aangepakt en niet de andere problemen in de woningmarkt. Door deze maatregel wordt het verschil in huur voor de zittende en de doorstromende huurders nog groter.

Doorstroming wordt belemmerd

De vraag is ook in hoeverre scheefwonende huurders geneigd zullen zijn om te verhuizen naar woningen met een nog hogere huur, of dat de doorstroming niet juist nog meer wordt belemmerd. De Raad van State heeft ook problemen met de definitie van het peiljaar. Het kan namelijk betekenen dat op het moment van de huurverhoging het huishoudinkomen vergeleken met twee jaar geleden is gedaald tot (ver) onder de € 43.000.

Bron: De Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl)

«  Nieuws overzicht..