HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Friese huurdersvereniging sluit prima deal over huurverhogingFriese huurdersvereniging sluit prima deal over huurverhoging
Dinsdag 6 januari 2015 om 16:00 uur

Friese huurdersvereniging sluit prima deal over huurverhoging

Het is te hopen dat huurdersvereniging Zuidwest Friesland trendsetter is, want dan zou 2015 voor huurders wel eens een mooi jaar kunnen worden. Als een van de eerste huurdersverenigingen heeft zij met haar verhuurder de afspraak gemaakt dat de huurverhoging in 2015 beperkt blijft tot gemiddeld 1 procent. Dat komt overeen met het verwachte inflatiepercentage in 2014.

Eind vorig jaar kwamen huurdersvereniging Zuidwest Friesland en Wonen Zuidwest Friesland overeen dat de huren per 1 juli 2015 met gemiddeld het inflatiepercentage worden verhoogd. Per woning kan de huurstijging variëren tussen 0 en 1,5 procent, afhankelijk van de prijs-kwaliteitsverhouding. Ook zal Wonen Zuidwest Friesland de huren niet tussentijds verhogen, bijvoorbeeld bij het opnieuw verhuren na een verhuizing. Alleen huurverhogingen als gevolg van een investering in kwaliteitsverbetering blijven mogelijk.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/berekening.jpgZowel de corporatie als de huurdersvereniging is blij met het resultaat van de onderhandelingen. Voorzitter Wout Stoelwinder van Huurdersvereniging Zuidwest Friesland: ‘Wij zijn heel tevreden. Voor de vierde keer op rij al heeft onze verhuurder goed naar onze wensen geluisterd en besloten een zeer gematigde huurverhoging te vragen. Evenals wij maken ze zich zorgen over de betaalbaarheid. Die staat hier heel erg onder druk, omdat dit economisch niet de sterkste regio is en de inkomens laag zijn. Gelukkig zien ook de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen dat in en doen ze niet mee aan de landelijke trend om de huren ver boven het inflatiepercentage te verhogen.’

Goed beslagen ten ijs

Stoelwinder wijst op het grote belang van tijdige onderhandelingen, kennis van zaken en een goede relatie met de corporatie. ‘Wij trekken altijd al vroeg aan de bel, vlak na de zomervakantie. Dan worden de begrotingen gemaakt. We praten daarbij niet alleen met de bestuurder, maar ook met de raad van commissarissen. We proberen daarbij zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen. Begrip voor elkaars situatie is erg belangrijk, de verhuurder heeft ook een winkel die gerund moet worden. Maar wij zijn kritisch en kijken naar alle kostenposten, want uiteindelijk komen alle rekeningen op het bordje van de huurders. Zo hebben we een negatief advies uitgebracht over de contributie die de corporatie aan Aedes betaalt. Want wat doet Aedes nu helemaal voor huurders? Dat was voor Aedes aanleiding om met ons te komen praten. Volgens mij is dat tamelijk uniek.’

Veel goedkope huurwoningen

Wonen Zuidwest Friesland is een kleine corporatie (gevestigd in Balk) met ruim 2.200 woningen, verspreid over een groot deel van de provincie Friesland. Mede dankzij de jarenlange gematigde huurverhogingen liggen de huren er aanzienlijk lager dan het landelijke gemiddelde (in 2013 € 412,- tegenover € 469,-). De voorraad goedkope woningen (met huur onder € 374,44 prijspeil 2013) is met 25 procent aanzienlijk groter dan het landelijk gemiddelde (16 procent).

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..