HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Geen Donnerhuren in BarneveldGeen Donnerhuren in Barneveld
Woensdag 14 maart 2012 om 00:00 uur

Geen Donnerhuren in Barneveld

Woningstichting Barneveld maakt geen gebruik van de ‘Donnerpunten’ voor het bepalen van huurprijzen. Daardoor gaan de huren niet extra omhoog. Dit besluit is volgens de woningstichting mede op advies van de Huurdersvereniging Barneveld genomen.

De Donnerpunten verwijzen naar een aanpassing in het woningwaarderingsstelsel, een besluit van voormalig minister Donner. Daardoor mogen verhuurders in 140 gemeenten met woningnood veel hogere huren vragen voor woningen die opnieuw worden verhuurd. Barneveld is een van die 140 gemeenten.

Afbeelding: Donnerhuren

Verhuurders in de 140 gemeenten zijn niet verplicht om de Donnerpunten daadwerkelijk te benutten. Woningstichting Barneveld is een van de sociale verhuurders die de Donnerpunten niet doorberekent. Zij zien het als hun taak om te blijven zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen.

Donnerhuren = helft woningen naar vrije sector

Als Woningstichting Barneveld de Donnerpunten wel zou toepassen kan meer dan de helft van de woningen een huurprijs krijgen boven de 664,66 euro per maand (de liberalisatiegrens per 2012). Daarmee vallen die huizen in de vrije sector. Een woordvoerder van de Woningstichting zei eerder deze week in de Barneveldse Krant dat het liberaliseren van zoveel huurwoningen zou "indruisen tegen het beleid" van de woningstichting.

Meldpunt voor huurdersorganisaties

Via het Meldpunt Streefhuren inventariseert de Woonbond hoe verhuurders in de 140 schaarstegemeenten met de Donnerpunten omgaan. Sommige verhuurders gebruiken de punten voor forse huurverhogingen, anderen maken er beperkt gebruik van, en weer anderen weten nog niet of ze de punten gaan doorberekenen. Gelukkig zijn er ook verhuurders die besluiten om de huren gewoon betaalbaar te houden.

Advies geven over streefhuren helpt

Huurdersorganisaties hebben zwaarwegend adviesrecht over het huurbeleid, en dus ook over de toepassing van Donnerpunten. In Barneveld wordt bewezen dat het helpt om als huurdersorganisatie gebruik te maken van dat adviesrecht.

Om huurdersorganisaties te helpen bij het adviseren van hun verhuurder werkt de Woonbond aan een ondersteuningspakket. Ook is er op 20 april een landelijk Woonbondsymposium over succesvol onderhandelen met de verhuurder. Daar gaat het niet alleen over streefhuren en Donnerpunten, maar ook over servicekosten.

Bron: De Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl)

«  Nieuws overzicht..