HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Geen huurverhoging voor huurders ParkflatGeen huurverhoging voor huurders Parkflat
Dinsdag 2 juli 2013 om 00:00 uur

Geen huurverhoging voor huurders Parkflat

Schending van de Overlegwet? Dan geen extra huurverhoging! Dat is de uitkomst van een gerechtelijke procedure die de Bewoners Commissie Parkflat en Woonbond in april startten tegen verhuurder ASR Vastgoed. De Rechtbank Roermond onderstreept met zijn beschikking dat het recht op overleg en advies erkend moet worden, ook door commerciële verhuurders.

115 Huurders van de Parkflat in Weert hoeven geen huurverhoging te betalen zolang hun verhuurder ASR Vastgoed geen nieuw huurverhogingsvoorstel doet. Hun bewonerscommisie moet eerst de gelegenheid krijgen om over dat nieuwe voorstel te overleggen en adviseren.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/hamerrechter.jpgASR Vastgoed, een commerciële verhuurder uit Utrecht, meende dat ze een inkomensafhankelijke huurverhoging kon invoeren zonder eerst te overleggen met de huurdersvertegenwoordiging en hun advies af te wachten. Volgens Bewoners Commissie Parkflat uit Weert en de Woonbond is dat in strijd met de Wet op het overleg huurders verhuurders (kortweg Overlegwet). Daarin geeft de kantonrechter in Roermond hen nu gelijk.

De kantonrechter maakte korte metten van het verweer van ASR: De verhuurder heeft zich te houden aan de Overlegwet; 1,5% extra huurverhoging is wel degelijk te kwalificeren als een wijziging in het huurbeleid, dat niet gewijzigd kan worden zonder de huurdersvertegenwoordiging voorafgaand te informeren en te laten adviseren.

Overlegwet

De Overlegwet is op 1 januari 2009 in het leven geroepen om de zeggenschaps- en onderhandelingspositie van huurdersorganisaties en bewonerscommissies jegens hun verhuurder, te versterken. In de wet staat dat als een verhuurder zijn huurbeleid wijzigt, hij verplicht is de betrokken huurdersorganisatie of bewonerscommissie hierover te informeren. De huurdersvertegenwoordiging krijgt dan minimaal zes weken de tijd om over de beleidswijziging te overleggen of schriftelijk te adviseren.

Recht op informatie, overleg en advies

De Bewoners Commissie Parkflat deed in maart dit jaar al vergeefse pogingen om informatie van ASR te krijgen over hun huurprijzenbeleid in 2013. Later lieten ze herhaaldelijk aan ASR weten overleg te willen en schriftelijk advies te willen uitbrengen over het voornemen van ASR om de huren per 1 juli op basis van het inkomen van de huurders extra te verhogen, tot wel 6,5%.

ASR negeert bewonerscommissie

Maar ASR verwierp en negeerde de verzoeken van Bewoners Commissie Parkflat steevast: de Overlegwet zou op hen niet van toepassing zijn en ASR was daarom op geen enkele manier gehouden aan enig overleg met de bewonerscommissie. Bovendien ging het volgens ASR niet om een wijziging in huurbeleid.

Bewonerscommissie schakelt rechter in

Nadat de bewonerscommissie de rechter had ingeschakeld, bond ASR in en draaide het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging terug. ASR stuurde een nieuw huurverhogingsvoorstel en stelde de huurverhoging per 1 juli op 4%, bestaande uit 2,5% inflatie en een opslag van 1,5% (de zogenaamde 'basishuurverhoging' die sinds maart dit jaar wettelijk is toegestaan).

Wijziging huurbeleid

Maar de kantonrechter in Roermond heeft nu geoordeeld dat ook de keuze van een verhuurder om dit jaar 1,5% extra huurverhoging te vragen bovenop de gebruikelijke inflatievolgende huurverhoging, aan te merken is als een wijziging in het door hem gevoerde huurbeleid. En dus kan een bewonerscommissie ook in dit geval een beroep doen op haar informatie- en adviesrecht. Zolang er niet is geïnformeerd of geadviseerd, kan de uitvoering van de beleidswijziging – en dus de huurverhoging- niet doorgaan.

Artikel 5

Artikel 5 van de Overlegwet is duidelijk: De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het door hem gevoerde beleid niet uit dan nadat hij binnen een door hem aan te geven periode van ten minste zes weken na het verstrekken van de informatie van de wijziging, de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie in staat heeft gesteld met hem over de verstrekte informatie overleg te voeren en, indien de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie dat wenst, daarover een schriftelijk advies uit te brengen.

Aldus de kantonrechter in de verzoekschriftprocedure van Bewoners Commissie Parkflat tegen hun verhuurder ASR, bij beschikking op 28 juni 2013. Advocaat Garé van de Advocatenpraktijk Universiteit Maastricht trad op als gemachtigde van de Bewoners Commissie en de procedure werd ondersteund door het Juridisch Fonds van de Nederlandse Woonbond.

Zie ook:

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..