HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Gemeente introduceert starterslening nieuwe stijlGemeente introduceert starterslening nieuwe stijl
Woensdag 10 april 2013 om 10:00 uur

Gemeente introduceert starterslening nieuwe stijl

Vanuit het oogpunt van betaalbaar wonen introduceert de gemeente Gemert-Bakel de starterslening nieuwe stijl. Nieuwe stijl in de zin dat de voorwaarden om in aanmerking te komen volledig zijn afgestemd op de doelgroep starters en aansluiten bij het volkshuisvestingsbeleid. Met de starterslening hoopt het college van B&W de doelgroep een start te laten maken op de woningmarkt, de woningmarkt een impuls te geven, en de lokale economie te stimuleren. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het voorstel van het college. Op 2 mei wordt het onderwerp starterslening in de raad behandeld.

Oude regeling (tot  juli 2010)

De oude regeling kende ruime voorwaarden. Het begrip “starter” was erg ruim en de lening kon worden gebruikt om extra grote huizen te bouwen of bestaande woningen flink uit te breiden. Hierdoor waren het feitelijk geen starterswoningen (lees betaalbare woningen) meer. Het aantal betaalbare woningen werd niet uitgebreid en daardoor bleef het probleem voor echte starters zonder starterslening bestaan. Ook doorstroming werd niet bevorderd.

Regeling nieuwe stijl met nieuwe voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een starterslening, stelt het college van B&W onder andere de volgende voorwaarden voor:
• Minimaal 18 jaar en maximaal 35 jaar oud zijn;
• Het inkomen van het huishouden is maximaal € 43.000,-;
• Nieuwbouw met maximale kavelgrootte van 180 m². Voor bestaande woningen geen maximale kavelgrootte;
• Hoogte starterslening: 20% van de kosten van de woning;
• De woning mag in 2013 maximaal €194.000,- kosten. Een energiezuinige woning  maximaal € 205.700,-.

‘Door voldoende starterswoningen in de gemeente, die voldoen aan de nieuwe regeling, creëren we een natuurlijke doorstroming op de huizenmarkt waarbij zoveel mogelijk inwoners ook betaalbaar kunnen wonen’, vertelt Jan Bevers (Mensen). ‘Starters die dankzij de starterslening een bestaande woning kopen, zorgen ervoor dat bewoners van die woning door kunnen stromen naar een andere woning’.

Waarom nu?

De woningmarkt zit ‘op slot’. Om doorstroming op de lokale woningmarkt te stimuleren en de lokale economie een ‘boost’ te geven, is het van belang dat we in actie komen. De starterslening zoals deze nu voorligt aan de raad is daarvoor essentieel. Op dit moment komt 50% van de financieringslast voor rekening van het Rijk. De andere 50% is voor rekening van de gemeente. Ton Vogels (Financiën): “Het college wil structureel € 40.000 inzetten voor de starterslening nieuwe stijl. Omdat het Rijk 50% voor haar rekening neemt betekent dit dat we in totaal een financiële dekking hebben voor € 1.600.000,- aan leningen. Omdat niet iedereen in aanmerking komt voor de maximale lening, denken we tenminste 50 aanvragen te kunnen honoreren”.

Waar komt het budget vandaan?

Omdat er in 2012 meer oude startersleningen zijn afgelost hebben we structureel € 40.000,- beschikbaar. Dit wordt ingezet voor de starterslening nieuwe stijl om een impuls te geven aan de lokale economie.

Planning

Omdat de gemeente Gemert-Bakel onder toezicht staat van de provincie, moet het raadsbesluit over de begrotingswijziging toegestuurd worden aan de provincie voor goedkeuring. Pas wanneer de gemeente goedkeuring krijgt van de provincie en de verordening is gepubliceerd, kunnen aanvragen in behandeling worden genomen.

Bron: Gemeente Gemert-Bakel

«  Nieuws overzicht..