HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Gluren en hoge huren? Niet alle verhuurders doen meeGluren en hoge huren? Niet alle verhuurders doen mee
Donderdag 21 maart 2013 om 00:00 uur

Gluren en hoge huren? Niet alle verhuurders doen mee

De huur kan dit jaar fors omhoog, maar verhuurders zijn niet verplicht om te vragen wat maximaal mogelijk is. Een woningcorporatie uit de IJmond houdt de huurverhoging bewust beperkt. De Woonbond inventariseert welke verhuurders dit goede voorbeeld volgen.

Als het aan de overheid ligt kunnen de huren dit jaar fors stijgen. Alle verhuurders van sociale huurwoningen mogen een huurverhoging vragen die boven de inflatie ligt.

HuurverhogingingenAan huurders met een laag inkomen (tot € 33.614) mag 1.5% plus inflatie worden gevraagd. De inflatie is dit jaar 2.5%. Bij elkaar gaat het dus om een huurverhoging van 4%.

De huur van huishoudens met een bescheiden middeninkomen mag van de overheid nog verder omhoog: jaarlijks 4.5% voor (huishoud)inkomens tussen € 33.614 en € 43.000, en 6.5% voor huishoudens waar meer verdiend wordt. De Woonbond noemt die extra huurverhoging een ‘gluurverhoging’. Om deze hogere percentages te kunnen vragen moet de verhuurder eerst in inkomensgegevens van huurders en hun eventuele huisgenoten gluren.

Gluurvrij verhuren

Maar niet alle verhuurders willen gluren in inkomensgegevens. En ook niet alle verhuurders willen extra huur incasseren voor woningen die al duur genoeg zijn voor de kwaliteit die ze hebben. Corporatie WOONopMAAT uit het Noord-Hollandse Heemskerk bijvoorbeeld. Zij willen huurders die al genoeg betalen alleen een inflatievolgende huurverhoging geven (2.5%). De 4% huurverhoging die van de overheid aan alle huurders gevraagd mag worden willen zij alleen vragen voor woningen die goedkoop zijn voor de kwaliteit die wordt geboden. Aan gluurverhogingen (4.5 of 6.5%) doet WOONopMAAT in 2013 helemaal niet mee.

Huurdersplatform adviseert

Wanneer is een woning ´goedkoop voor de kwaliteit die wordt geboden´? Volgens WOONopMAAT is dat wanneer de huur lager ligt dan 70% van de maximale huur volgens het puntenstelsel. Dus minder dan € 350 voor een woning die maximaal € 500 mag kosten. Of minder dan € 476 voor een woning die volgens het puntenstelsel een maximale huur heeft van € 681. Het huurdersplatform van WOONopMAAT brengt advies uit over dit huurverhogingsplan. De corporatie heeft het voorstel -zoals dat hoort- tijdig aan de huurdersorganisatie voorgelegd.

Huursombenadering

Met het plan om niet alle huren boven inflatie te verhogen loopt corporatie WOONopMAAT vooruit op de ‘huursombenadering’ die mogelijk over 2 jaar landelijk wordt ingevoerd. Waarschijnlijk wordt de gluurverhoging dan weer afgeschaft, en wil de overheid in plaats daarvan huurverhogingen die meer rekening houden met de kwaliteit van het gehuurde.

Uw verhuurder ook goed bezig? Meld het op gluurverhoging.nl

Er zijn meer verhuurders die de huurverhoging dit jaar bewust beperkt houden. Soms omdat ze principiële bezwaren hebben tegen gluren, inkomenspolitiek of te hoge huren, maar vaak ook vanwege praktische bezwaren. Invoeren van een gluurverhoging kost ook verhuurders veel tijd, geld en menskracht, en dat allemaal voor een maatregel die waarschijnlijk maar twee jaar stand zal houden.

Blijft uw verhuurder dit jaar gluurvrij? Laat het weten aan de Woonbond via het meldformulier op gluurverhoging.nl.

Zie ook:

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..