HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Gluurverhoging is in strijd met privacywetgevingGluurverhoging is in strijd met privacywetgeving
Dinsdag 12 maart 2013 om 12:00 uur

Gluurverhoging is in strijd met privacywetgeving

De Eerste Kamer debatteert vandaag over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Voorafgaande aan het debat vroeg de Woonbond nogmaals advies over de privacyaspecten van het wetsvoorstel aan advocatenkantoor Kennedy Van der Laan.

Net als in hun eerdere notitie (19 februari), komt Kennedy Van der Laan tot de conclusie dat het huidige wetsvoorstel strijdig is met het grondrecht op privacy zoals neergelegd in artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

Met name vanwege de volgende argumenten:

De Woonbond heeft de Eerste Kamer opgeroepen om de voorliggende wetsvoorstellen kritisch te beoordelen op zorgvuldigheid, uitvoerbaarheid en strijdigheid met andere wetgeving. De conclusie kan dan niet anders zijn, dan dat de wetgeving wordt verworpen.  

Memo van Kennedy Van der Laan inzake privacy 11 maart 2013 (pdf)

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..