HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

HBGB draagt kandidaat RvC Goed Wonen voor.HBGB draagt kandidaat RvC Goed Wonen voor.
Donderdag 1 december 2011 om 19:00 uur

 De Raad van Commissarissen van Goed Wonen bestaat uit een vijftal personen, waarvan twee personen direct de huurders vertegenwoordigen. Wij, als belangenbehartigers namens de huurders mogen een voordracht doen voor deze twee zetels.

Onlangs moest Mevr. Betsy v.d. Mortel - van den Crommenacker vanwege het bereiken van de maximale zittingsperiode van 12 jaar de Raad verlaten. Daar dit één van de twee huurderszetels betrof heeft de directeur/bestuurder van Goed Wonen ons direct bij de sollicitatieprocedure betrokken.

Wij hebben uiteindelijk met een tweetal kandidaten een diepgaand gesprek mogen voeren; uiteindelijk is onze voorkeur uitgegaan naar Dhr. T.J.P. (Thomas) Swinkels uit Volkel. Hij beschikt naar onze mening over de juiste achtergrond, mentaliteit en capaciteiten om deze taak optimaal te kunnen uitvoeren.

Het doet ons deugd dat de directie en RvC ons advies heeft overgenomen; wij mogen Thomas dus van harte feliciteren met zijn benoeming tot Commissaris RvC Goed Wonen.

«  Nieuws overzicht..