HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Hervormingsagenda woningmarkt naar Tweede KamerHervormingsagenda woningmarkt naar Tweede Kamer
Donderdag 19 september 2013 om 15:00 uur

Hervormingsagenda woningmarkt naar Tweede Kamer  19-09-2013 

Minister Blok heeft op Prinsjesdag een hervormingsagenda voor de woningmarkt aan de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel bevat een overzicht van de eerder getroffen maatregelen en voornemens die ook in de rijksbegroting voor 2014 staan. De Tweede Kamer discussieert naar verwachting dit najaar over de hervormingsagenda.

Taakafbakening 
In de hervormingsagenda schrijft de minister dat hij op korte termijn een heldere afbakening van de taken van woningcorporaties wil vaststellen. Ook moeten de relaties tussen woningcorporaties en stakeholders verbeteren, vindt minister Blok. De verantwoording naar stakeholders moet beter en de rol van de gemeenten ten opzichte van woningcorporaties moet sterker. Daarnaast wil de minister het toezicht op de sector versterken.

Onmisbare bijdrage 
Minister Blok is in de hervormingsagenda positief over de rol van woningcorporaties in de samenleving. Hij schrijft onder meer dat corporaties een onmisbare bijdrage leveren aan het wonen in Nederland. ‘Corporaties hebben niet alleen een kwantitatieve prestatie van formaat geleverd om de woningnood na de Tweede Wereldoorlog op te lossen. Tot op de dag van vandaag voorzien zij ons land van een kwalitatief zeer hoogwaardige woningvoorraad die bovendien betaalbaar is gebleven.’

Koopmarkt 
Voor de koopmarkt introduceert de minister een tweetal nieuwe maatregelen. Huiseigenaren mogen onder strikte voorwaarden de restschuld voor een gedeelte of in zijn geheel onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) laten vallen. De maatregel geldt alleen voor mensen die nu ook een garantieregeling hebben. Ouders mogen hun kinderen daarnaast een ton belastingvrij schenken voor de aankoop of verbouw van een eigen huis. Deze regel geldt van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.

Eerste Kamer 
Minister Blok schreef de hervormingsagenda mede op verzoek van Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn (PvdA). Duivesteijn zei in maart 2013 de verhuurdersheffing niet afzonderlijk te willen behandelen in de Eerste Kamer, zonder dat het kabinet eerst samen met VEH, Woonbond, Aedes, Neprom, makelaarsorganisaties, financiële instellingen, VNG en het IPO tot een gewenst nationaal plan voor het herstel van de woningmarkt zou komen.

Praktische documentatie

Bron: Aedes

«  Nieuws overzicht..