HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Herziening Woningwet verbetert positie huurder nietHerziening Woningwet verbetert positie huurder niet
Woensdag 3 september 2014 om 16:00 uur

Herziening Woningwet verbetert positie huurder niet

De zeggenschap voor huurders is slecht geregeld in de plannen van minister Blok voor de herziening van de Woningwet. Daarnaast dreigen er honderdduizenden woningen aan de sociale woningvoorraad te worden onttrokken, waarschuwt Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Paping is één van de sprekers op het rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer morgen houdt over de Novelle waarmee Blok de corporatiesector wil aanpassen.

Minister Stef BlokPaping: ´Deze Novelle doet niets om de positie van huurders te verbeteren, terwijl we tijdens de parlementaire enquête Woningcorporaties hebben gezien dat dit hard nodig is.´ De Woonbond vindt dat huurdersorganisaties meer te zeggen moeten krijgen over het beleid van de corporaties. Huurders financieren de corporaties bijna volledig en zijn in hun dagelijks leven sterk afhankelijk van de keuzes die een corporatie maakt. De Woonbond wil daarom instemmingsrecht voor huurdersorganisaties op belangrijke onderwerpen, zoals het huurbeleid, fusies of het verkoopbeleid van een woningcorporatie. Ook bij de prestatieafspraken over het lokale woonbeleid tussen corporaties en gemeenten moeten huurdersorganisaties volwaardig partner zijn. ´Nu dreigt het gevaar dat huurders de dupe worden van afspraken waar ze niet over kunnen meebeslissen´, aldus Paping.

Het verdwijnen van honderdduizenden woningen uit de sociale huursector is Paping ook een doorn in het oog. Deze woningen worden verkocht of worden geliberaliseerd wanneer er nieuwe huurders in de woning komen. Het verdwijnen van deze sociale huurwoningen is een grote aanslag op de beschikbaarheid van betaalbare woningen, terwijl steeds meer mensen hier behoefte aan hebben.

De Woonbond vraagt de Tweede Kamer de Novelle van Blok niet te behandelen voordat het onderzoeksrapport van de parlementaire enquête af is. Dat rapport komt eind oktober uit. Paping verwacht dat de conclusies uit het rapport op belangrijke onderdelen afwijken van de voorliggende voorstellen voor de Novelle, bijvoorbeeld over het externe toezicht, het taakgebied van corporaties en de inspraakmogelijkheden van huurders.

Zie ook:

 

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..