HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Hoge huurquote is geen vrije keuzeHoge huurquote is geen vrije keuze
Woensdag 4 november 2015 om 16:00 uur

Hoge huurquote is geen vrije keuze

Verreweg de meeste huurders die een hoge huurquote hebben (boven 30 procent) ervaren dit niet als een vrijwillige keuze; 85 procent van hen geeft aan te moeten bezuinigen en de helft maakt zich zorgen over het kunnen betalen van de huur. Dit blijkt uit het onderzoek De achtergronden van hoge huurquotes – kiezen tussen prijs en kwaliteit? van onderzoeksbureau Companen, in opdracht van het ministerie van BZK.

Bezuinigen

Huurquote 28 procent

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een verdeling van huurquotes in vier ‘kwartielen’. Huurquotes die in het vierde kwartiel vallen worden aangemerkt als hoog. Gemiddeld heeft deze groep, waarvan de helft alleen woont, een huurquote van 38 procent. Bij een netto inkomen van € 1.200,- betekent dit dat na het betalen van de huur maandelijks nog € 744,- overblijft voor alle overige uitgaven.
Ruim 80 procent van de 667 geënquêteerden met een hoge huurquote geeft aan ‘in de eigen beleving’ geen keuzemogelijkheden te hebben. Zij ervaren de huur als hoog ten opzichte van hun inkomen. Dat is andere koek dan minister Blok opdiende toen hij tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer op 15 oktober 2013 tegen SP-Kamerlid Paulus Jansen zei: ‘In een vrij land kunnen mensen ervoor kiezen om wat meer aan wonen uit te geven en wat minder aan iets anders, of juist weinig aan wonen en iets meer aan een hobby of misschien aan eten.’

Bezuinigen

Het overgrote gedeelte van de huurders met een hoge huurquote (85 procent) geeft aan dat zij bezuinigen. Vaak is dat op kleding (87 procent), uitgaan (72 procent), vakantie (71 procent) en abonnementen op kranten en tijdschriften (71 procent). Maar ook op de dagelijkse boodschappen (65 procent), lidmaatschappen van verenigingen (57 procent), elektriciteitsverbruik (56 procent) en gasverbruik (53 procent) wordt door meer dan de helft van de huurders bezuinigd. Relatief weinig wordt bezuinigd op medische zorg (17 procent) en verzekeringen (16 procent).
Ongeveer de helft van de huurders met een hoge huurquote maakt zich zorgen over het kunnen betalen van de huur. Ruim een kwart heeft meegemaakt dat ze de huur niet tijdig konden betalen. Een op vijf kampt naar eigen zeggen op dit moment met een huurachterstand.

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..