HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Huur afhankelijk van inkomen omhoogHuur afhankelijk van inkomen omhoog
Woensdag 16 januari 2013 om 20:00 uur

Minister Blok stuurt aanpak scheefwonen naar parlement

Verhuurders mogen vanaf 1 juli de huren verhogen met maximaal de inflatie plus 1,5%. Daar bovenop mag voor huishoudens tussen de € 33.614 en € 43.000 de huur met nog eens 1% omhoog. Voor huishoudens boven de € 43.000 is dat 5%. De voorstellen voor deze inkomensafhankelijke huurverhoging zijn vandaag door minister Blok (Wonen) naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

Met de inkomensafhankelijke huurverhogingen wil het kabinet het scheefwonen ontmoedigen en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Het vorige kabinet diende al wetsvoorstellen voor huurverhogingen van 5 en 1% bij de Kamer in. De Tweede Kamer stemde april vorig jaar in met de verhoging van 5%. Dat wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Met de nota van wijziging die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, geeft minister Blok uitvoering aan afspraken uit het regeerakkoord.

De extra huurverhogingen gelden alleen voor de gereguleerde huurwoningen. Verhuurders die een voorstel tot huurverhoging willen doen, kunnen een verklaring bij de Belastingdienst opvragen. Die meldt vervolgens alleen of het gezamenlijke huishoudinkomen van de bewoners al dan niet boven de wettelijk bepaalde inkomensgrenzen ligt.

De extra huurverhogingen stellen sociale verhuurders in de gelegenheid de nieuwe verhuurderheffing te financieren. Minister Blok komt voor eind februari met een uitwerking van de verhuurderheffing en het Woningwaarderingsstelsel.

Documenten en publicaties

Aanbiedingsbrief wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Aanbiedingsbrief wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

Kamerstuk | 16-01-2013 | BZK

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Nota van Wijziging

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Nota van Wijziging.

Kamerstuk | 16-01-2013 | BZK

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Nota nav verslag

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Nota nav verslag.

Kamerstuk | 16-01-2013 | BZK

«  Nieuws overzicht..