HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Huurcommissie gaat eenvoudiger werken Huurcommissie gaat eenvoudiger werken
Maandag 14 juli 2014 om 09:00 uur

Huurcommissie gaat eenvoudiger werken  17-06-2014 

update 14-07-2014 Wetswijziging geldt per 1 juli 2014

De Huurcommissie, die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder, gaat eenvoudiger werken. De Eerste Kamer stemde 3 juni in met de wetswijzigingen die nodig zijn voor de nieuwe werkwijze. De wetswijziging geldt per 1 juli 2014. Dat heeft gevolgen voor de rappelprocedure rondom de jaarlijkse huurverhoging.

Rappelprocedure
De wetswijziging verlengt onder meer de termijn voor de rappelprocedure. Dit heeft gevolgen voor de rappelprocedure bij de huurverhoging van 1 juli 2014. Deze procedure geldt als de huurder zijn huurverhoging niet betaalt en geen bezwaar heeft gemaakt.

In de huidige rappelprocedure moet de verhuurder binnen zes weken na de huurverhogingsdatum een aangetekende herhaling van zijn huurvoorstel sturen. Met de nieuwe werkwijze is die termijn verlengd tot drie maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging, in dit geval 1 oktober 2014. De huurder heeft vervolgens nog tot 1 november om bezwaar te maken. Omdat veel huurders in de vakantieperiode vergeten hun betaling aan te passen, kan verlenging van de termijn de verhuurder veel administratiekosten besparen.

Wijzigingen
Naast de rappelprocedure veranderen nog een aantal andere zaken:

  • De huurder kan alleen nog uitspraak vragen over het voorschot voor servicekosten voor gas, water en elektra dat individueel berekend wordt. Voor alle andere posten kan de huurder alleen naar de Huurcommissie om een geschil over de jaarlijkse afrekening voor te leggen.
  • De Huurcommissie behandelt een geschil over servicekosten alleen als het om een bedrag van 36 euro of meer gaat.
  • De verhuurder moet bij geschillen met een standaardformulier onderbouwen welke servicekosten hij precies in rekening brengt. Nu zijn die kosten vaak onduidelijk of wordt bewijsmateriaal pas laat in de procedure geleverd.
  • Bij ernstige onderhoudsgebreken mag de Huurcommissie een tijdelijke verlaging van de huurprijs opleggen, die een percentage bedraagt van de feitelijke huurprijs. Nu wordt de verlaagde huurprijs nog vastgesteld op een percentage van de maximale huurprijs voor de woning. De Huurcommissie hoeft in de toekomst niet meer eerst de maximale huur te bepalen.
  • De procedure voor het terugvorderen van leges wordt vereenvoudigd.

In de bijlage van dit artikel vindt u een notitie van Hilma Bolsman over de wijzingen van de wetgeving die voor woningcorporaties van belang zijn.

Praktische documentatie
  • Notitie veranderingen werkwijze huurcommissie (Hilma Bolsman, juni 2014) Download pdf

«  Nieuws overzicht..