HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Huurder bij luxere corporatie betaalt minder voor hogere kwaliteitHuurder bij luxere corporatie betaalt minder voor hogere kwaliteit
Donderdag 16 november 2017 om 11:00 uur
Huurders bij woningcorporaties met luxere woningen betalen minder voor de hogere kwaliteit van hun woning dan huurders bij minder luxe corporaties.

Het verband tussen de hoogte van de huur en de kwaliteit van woningen is bij corporaties veel minder sterk dan is toegestaan, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag gepubliceerd rapport.

Corporaties met luxere woningen blijken hun huurders meer korting op de maximaal toegestane huur te geven dan corporaties met minder luxe huizen.

Dit is ook het geval als alleen wordt gekeken naar kenmerken van de woningen en de waardering van de locatie van de huizen buiten beschouwing wordt gelaten.

Wachtlijsten

Dit leidt volgens de instantie tot een grotere vraag naar luxere woningen die relatief goedkoop zijn, langere wachtlijsten bij woningcorporatie en ook minder doorstroming op de woningmarkt.  

Volgens het CPB maken deze verschillen het lastig om het huurbeleid van woningcorporaties te sturen met regels die de maximale huur bepalen volgens het zogenoemde woningwaarderingsstelsel (WWS).

Als de huren en de kwaliteit van woningen beter op elkaar zouden aansluiten, zou de niet-commerciële huursector efficiënter kunnen werken, aldus het CPB.

Sterker

In de periode 2009 tot en met 2015 is het verband tussen de prijs en kwaliteit van corporatiewoningen wel sterker zijn geworden. "Woningcorporaties die aan het begin van deze periode hogere kortingen gaven, hebben hun huren namelijk sterker verhoogd dan woningcorporaties", menen de onderzoekers.

Maar de invoering van de zogenoemde huursombenadering in 2017 zou hier een einde aan hebben gemaakt. Volgens deze regel mogen corporaties al hun huren tezamen met niet meer dan 1 procent bovenop de inflatie laten stijgen.

"Dit beperkt de ruimte voor de goedkopere woningcorporaties om hun huren te verhogen, waardoor de huidige verschillen tussen woningcorporaties langer in stand blijven."

«  Nieuws overzicht..