HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Huurder is vogelvrij verklaardHuurder is vogelvrij verklaard
Donderdag 17 juli 2014 om 10:00 uur

 

Huurder is vogelvrij verklaard

Bart Uienpeller

Nu per 1 juli bij huurders van corporatiewoningen voor het tweede opeenvolgende jaar de minimale huurverhoging van 4 procent is doorberekend, neemt de verontwaardiging toe. Een huurverhoging van 26 euro per maand, bij een huur van 650 euro, hakt er voor velen behoorlijk in. Op jaarbasis is dat 312 euro. Voor huurders met een huurtoeslag is de tegemoetkoming in de huurtoeslag ongeveer 10 euro. Blijft over 16 euro netto lastenverhoging per maand. Aan deze jaarlijkse stijging zal voorlopig geen einde komen.

Verhuurdersbelasting is huurdersbelasting

Je kunt je afvragen of de verhuurdersbelasting die het kabinet de corporaties heeft opgelegd, en die gemakshalve door diezelfde corporaties aan de huurders wordt doorberekend, wel legitiem is. In feite wordt een specifieke bevolkingsgroep, huurders van corporatiewoningen, willens en wetens elk jaar extra belast met minimaal 4 procent. En dit louter om de staatskas te spekken en het begrotingstekort terug te brengen. Een huur van 650 euro groeit in 5 jaar naar 791 euro per maand. Dat is een stijging van 21,6 procent. Als het aan het kabinet en de corporaties ligt gaat die jaarlijkse stijging gewoon door, zodat sociale huurwoningen nagenoeg onbetaalbaar worden.

Voor huurders die geen huurtoeslag ontvangen is dat een hard gelag, temeer omdat het besteedbaar inkomen voor de meeste mensen al jaren niet meer stijgt. Sterker, het besteedbaar inkomen daalt gezien de stijgende kosten van het levensonderhoud. Hoe onbillijk is het dan niet om mensen eenzijdig te blijven belasten zonder dat ze daar enig verweer tegen hebben? Dat de zogenaamde scheefhuurders extra belast worden mag dan algemeen redelijk gevonden worden, maar jaarlijkse huurstijgingen van 4,5 en 6,5 procent voor die groep zijn onredelijk wanneer er geen alternatieve betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn.

Woningbeleid minister Blok is contraproductief

Feit is dat die jaarlijkse huurverhogingen er tot nu toe niet voor gezorgd hebben dat huurders doorstromen naar koopwoningen. In feite zorgt de VVD-minister van Wonen, Stef Blok, er voor dat door de verhuurdersbelasting minder woningen gebouwd zullen worden. Hij hoopt dat wél, omdat hij denkt dat wanneer de huren maar hoog genoeg zijn projectontwikkelaars weer huizen zullen gaan bouwen en dat pensioenfondsen die huizen dan gaan financieren, vooralsnog heeft de minister het gelijk niet aan zijn kant. Sterker, door de verhuurdersbelasting schrappen de corporaties de helft van hun voorgenomen nieuwbouwplannen en wordt er bezuinigd op onderhoud, met als gevolg minder huizen en een stijgende werkloosheid, een minpunt voor de economie.

Politiek laat de huurder in de kou staan

Het meest stuitende is echter het gemak en de hardvochtigheid waarmee de maatregel is doorgezet. Waar is de grens? Wanneer houdt het op? Corporatiewoningen zijn bedoeld voor huurders die op de geliberaliseerde huurmarkt geen betaalbare huurwoning kunnen vinden. Het zijn sowieso al niet de kapitaalkrachtigste mensen binnen onze samenleving. Voor die groep kun je toch niet jaarlijks de lasten blijven verhogen?

Het wordt tijd dat dit kabinet tot inkeer komt en beseft dat het eenzijdig belasten van een specifieke bevolkingsgroep een vorm van discriminatie is. Mensen worden door de jaarlijkse forse huurverhogingen op termijn met de rug tegen de financiële muur gezet. Grote vraag is of het integraal doorberekenen van de verhuurdersbelasting aan de huurders wel in overeenstemming is met de Europese wet- en regelgeving. Voor de huurders van corporatiewoningen is het te hopen dat de verhuurdersbelasting geen lang leven beschoren is. Maar helaas zullen we moeten wachten tot het huidige VVD/PvdA kabinet van het toneel verdwenen is. Dat de PvdA heeft ingestemd met de verhuurdersbelasting en de wijze waarop die wordt doorberekend aan de huurders is natuurlijk een gotspe. Maar daarover in een volgende blog meer.

Bron: www.citareg.nl

«  Nieuws overzicht..