HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Huurders bezuinigen op belangrijke uitgavenHuurders bezuinigen op belangrijke uitgaven
Donderdag 18 december 2014 om 16:00 uur

Huurders bezuinigen op belangrijke uitgaven

Driekwart van de Amsterdamse huurders van woningcorporatie de Alliantie zijn de afgelopen twee jaar gaan bezuinigen op essentiële uitgaven voor sociale participatie, medicijnen en de zorgverzekering. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van Huurdersplatform Palladion onder zijn achterban.

Onder andere door de extreme huurverhogingen van de afgelopen twee jaar is 74 procent van de huurders gaan bezuinigen. Met name op hun uitgaven voor kleding (82 procent), uitgaan (74 procent), abonnementen op kranten en tijdschriften (55 procent), bezoeken aan tandarts, medisch specialist en/of fysiotherapeut (28 procent), aanvullende zorgverzekeringen (werden opgezegd door 19 procent van de huurders) en de aanschaf van medicijnen (wordt uitgesteld door 10 procent van de huurders).

/pages/nieuws/images/kortNieuws/betalingsproblemen.jpg Bijna de helft van de huurders maakt zich zorgen of zij in de toekomst de huur nog kan opbrengen en meer dan een derde van de huurders verwacht in de komende twee jaar een inkomensdaling.

Digitaal panel

Palladion, het huurdersplatform bij woningcorporatie de Alliantie in Amsterdam, vertegenwoordigt de belangen van zo’n 20.000 Amsterdamse huurders. Het onderzoek naar hoe huurders betaalbaarheid van de woonlasten ervaren, deden zij via hun digitale huurderspanel, waar 700 huurders aan deelnamen.

Woonlasten te hoog

57 Procent van deze huurders beoordeelt de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de woningen als voldoende of goed. Maar ten opzichte van het inkomen beoordeelt 51 procent de woonlasten als hoog. 35 Procent van de huurders verwacht dat hun inkomen de komende twee jaar zal dalen en 48 procent verwacht dat hun inkomen gelijk blijft.

Armoede neemt toe

Huurdersplatform Palladion trekt uit zijn onderzoek de conclusie dat door de alsmaar stijgende huren de armoede onder huurders sterk toeneemt. De sterke stijging van de huren in Amsterdam wordt onder meer veroorzaakt door de schaarstepunten (door voormalig minister Donner ingevoerd) en de verhuurdersheffing.

Beperk de huurverhogingen

Daarom heeft Palladion er bij de Alliantie op aangedrongen dat de komende jaren de huurverhoging voor de huurders met een inkomen tot € 43.000,- per jaar niet hoger mag zijn dan de inflatiecorrectie. In het overleg met de gemeente Amsterdam over de prestatieafspraken zal Palladion via de Huurdersvereniging Amsterdam aandringen op verdergaand flankerend beleid om de armste huurders te ontzien bij de jaarlijkse huurverhoging en hen financieel verder te ondersteunen bij het betaalbaar houden van hun woonlasten.

 

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..