HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Huurders en kopers: hoe de overheid met twee maten meet Huurders en kopers: hoe de overheid met twee maten meet
Vrijdag 28 november 2014 om 08:00 uur

Huurders en kopers: hoe de overheid met twee maten meet

Huurders en kopers: hoe de overheid met twee maten meetDe nieuwe richtlijnen voor hypotheekverstrekking gaat in op 1 januari. De nieuwe leennorm leidt er toe dat het maximale leenbedrag daalt. Ondanks de gedaalde rente vindt de overheid dat mensen minder kunnen lenen. Des te vreemder is het dat huurders volgens diezelfde overheid ook in 2015 weer meer huur kunnen betalen. Zijn kopers kwetsbaarder dan huurders?
Hypotheeklening in 2015

Bij leningen met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) daalt de leencapaciteit komend jaar met € 10.000 tot € 20.000. Hierbij is uitgegaan van de huidige gemiddelde rente van 3,1% voor 10 jaar vast en de maximale leengrens van de NHG van € 265.000. Bij leningen zonder NHG daalt de leencapaciteit met € 3.000 tot €22.000. De mate waarin de leencapaciteit afneemt is afhankelijk van inkomen en de samenstelling van het huishouden.

In relatieve zin daalt de leencapaciteit van de lagere inkomens het sterkst. Zo kan een huishouden met twee inkomens van € 20.000 en € 15.000 (samen dus € 35.000) in 2015 maximaal € 146.800 lenen: een daling van ruim € 20.000 ofwel 12% ten opzichte 2014. Belangrijke oorzaken voor de daling van de leencapaciteit zijn de hogere ziektekosten en duurder levensonderhoud.

Huurverhoging in 2015

In 2013 brak de overheid met het inflatievolgende huurbeleid dat een kleine 10 jaar was gevoerd. Voor een periode van 4 jaar is een huurverhoging van gemiddeld 2% boven inflatie vastgelegd. Uitgaande van een inflatie van 1% (die overigens wordt aangewakkerd door dezelfde huurverhoging) kan voor 2015 worden gerekend op een huurverhoging van zo’n 3%. In euro’s komt dat neer op gemiddeld een kleine € 15 per huurder per maand.

Betaalbaarheid

De gevolgen voor de betaalbaarheid van de huren laten zich raden. Op het Wooncongres van Platform31 luidden instanties zoals het Nibud onlangs de noodklok. Huren zijn inmiddels onbetaalbaar voor grote groepen huishoudens met een inkomen tot € 35.000. Het Nibud komt er met haar alom gerespecteerde normen niet meer uit: huurders, zeker als het om huishoudens met opgroeiende kinderen gaat, komen financieel niet meer rond. De voorgenomen huurverhogingen zullen dit beeld in 2015 dan ook nog verder verslechteren.

Kopers zijn niet kwetsbaarder dan huurders

Terug naar de nieuwe leennorm. Het is bekend dat kopers niet op louter rationele gronden voor een huis kiezen. Een beetje bescherming tegen te hoge financiering is dus begrijpelijk. Zeker bij de lagere inkomensgroepen, die financieel nu eenmaal minder marge hebben. Met die wetenschap kan ik nog begrijpen dat een huishouden met een inkomen van € 35.000 in 2015 minder kan lenen (wat een lagere maximale hypotheeklast van netto € 50 per maand betekent). Dat hetzelfde huishouden, maar dan als huurder, voor een vergelijkbare woning wel € 15 per maand meer aan huur zou kunnen uitgeven gaat er bij mij niet in. Volgens de normen van de overheid zijn kopers kennelijk kwetsbaarder dan huurder. Dat het aantal ontruimingen door huurschuld al jarenlang vele malen hoger is dan het aantal gedwongen verkopen, doet kennelijk niet ter zake.

Bron: corporatie.nl

«  Nieuws overzicht..