HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Huurders positief over eigen corporatie, negatief over sectorHuurders positief over eigen corporatie, negatief over sector
Dinsdag 3 januari 2017 om 12:00 uur

Huurders positief over eigen corporatie, negatief over sector

Bijna twee derde van de huurders heeft een (zeer) positief beeld van hun eigen woningcorporatie. Het beeld van de corporatiesector als geheel is aanzienlijk negatiever. Slechts 15% denkt positief over de sector.

klanttevredenheid

 

Dit is de opvallende uitkomst van het imago-onderzoek dat KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector)  uitvoerde onder bijna 5000 huurders. Van de huurders heeft 63% een (zeer) positief beeld van hun eigen corporatie. Slechts 3% zegt geen beeld te hebben.

Negatief sectorbeeld

De huurders is in het imago-onderzoek ook gevraagd naar hun beeld van alle corporaties in Nederland, de sector dus. Daar komt een heel ander beeld naar voren. Ruim een derde (36%) zegt geen beeld te hebben en slechts 15% heeft een (zeer) positief beeld. Een bijna even groot deel is (zeer) negatief en de rest heeft een neutraal beeld.

Hoge huren en salarissen

Volgens KAH kan de reden voor het sombere beeld van de sector de negatieve berichtvorming in de media en publieke opinie zijn. Dit blijkt ook uit de gegeven antwoorden: wanneer men negatief is over de eigen corporatie heeft dat vaak te maken achterstallig onderhoud, niet behulpzaam, klantonvriendelijk gedrag en afspraken niet nakomen. Het negatieve oordeel over de sector hangt samen met hoge salarissen van bestuurders, verkeerde investeringen en te hoge huren.

Huurder vraagt aandacht

Wat verder uit het onderzoek naar voren komt, is dat corporaties vooral herkend worden op klantvriendelijkheid (55%), het nakomen van afspraken (35%) en toegankelijkheid (32%). Opvallend is dat  corporaties nog nauwelijks herkend worden op transparantie (5%) en vernieuwend zijn (3%). Verder werd onderzoek gedaan naar de vijf kernwaarden die voor de meeste corporaties van belang zijn: betrouwbaarheid, transparantie, dicht bij de huurder, financiële doelmatigheid en lokale betrokkenheid. De hoogste score krijgt de sector voor betrouwbaarheid (3,8 op een vijfpuntsschaal). De minst hoge score krijgen de corporaties voor lokale betrokkenheid en dicht bij de huurder staan (3,4).

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..