HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Huurders vooraf geïnformeerd over verstrekken inkomensgegevensHuurders vooraf geïnformeerd over verstrekken inkomensgegevens
Donderdag 23 januari 2014 om 10:00 uur

Huurders vooraf geïnformeerd over verstrekken inkomensgegevens

De uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging verandert dit jaar. De Belastingdienst heeft hiertoe besloten na stevige kritiek van de Ombudsman en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op de schending van de privacy bij het verstrekken van inkomensgegevens. De Woonbond had hierover aan de bel getrokken bij het CBP en de Ombudsman.

In een brief die minister Blok vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, worden de wijzigingen uitgelegd. Huurders worden dit jaar vooraf schriftelijk door de Belastingdienst op de hoogte worden gesteld van het verstrekken van hun inkomensgegevens. Dit zal hoogst waarschijnlijk in april plaatsvinden. Huurders van wie de gegevens niet zouden mogen worden opgevraagd, bijvoorbeeld omdat zij geliberaliseerd huren, kunnen op deze manier ontdekken dat hun gegevens onterecht worden opgevraagd.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/Privacy_vergrootglas.jpgDit is een wijziging waar de Woonbond al twee jaar lang op aandringt. Een voorstel hiertoe van Kamerleden Jansen (SP) en Voortman (GroenLinks) haalde het vorig jaar niet. Na een vernietigend advies van de Ombudsman is minister Blok nu alsnog overstag gegaan. Het CBP onderzoekt op verzoek van de Woonbond op dit moment de schending van privacy van huurders door de Belastingdienst. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Toch heeft Blok, op basis van de gesprekken die de Belastingdienst met het CBP heeft gevoerd, nu de aanvraagprocedure fors veranderd. Het College was van mening dat de Belastingdienst te veel gegevens van huurders verzamelde. Het is niet duidelijk of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn voor het CPB.

Overbodige regeldruk

Actal, de waakhond tegen regeldruk, had in een advies de minister verzocht om de beroepsprocedure bij een verlaagd inkomen aan te passen. Huurders die bezwaar willen maken zijn nu verplicht om een uittreksel van het GBA (gemeentelijke basisadministratie) mee te sturen, Actal vond dit overbodige regeldruk, maar minister Blok heeft dat advies naast zich neergelegd.

Maximum huurstijging per 1 juli

Minister Blok heeft vandaag ook de zogeheten 'huurbrief' gepubliceerd, met de informatie over de huurverhoging per 1 juli 2014. Voor huishoudens met een inkomen onder 34.085 euro bedraagt de maximale huurverhoging 4 procent. Huurders met een hoger inkomen kunnen daar een extra 'gluurverhoging' bovenop krijgen van 0,5 of 2,5 procent.

Overleg en advies

In zijn brief wijst Blok er nadrukkelijk op dat verhuurders met hun huurdersorganisaties en bewonerscommissies moeten overleggen over (de wijzigingen in) het huurprijsbeleid, op basis van de Overlegwet. Huurdersorganisaties moeten de gelegenheid krijgen hierover te adviseren. Indien een huurdersorganisatie of bewonerscommissie schriftelijk advies heeft uitgebracht, mag de verhuurder alleen van dit advies afwijken als hij binnen 14 dagen de redenen hiervoor schriftelijk aan de huurdersorganisatie meedeelt.

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..