Het aantal huurders met schulden is gestegen en zal ook flink blijven stijgen als er niet snel iets verandert op de huurmarkt. Ongeveer 60 duizend huishoudens lopen het risico om de komende twee jaar onder de armoedegrens te zakken.

Volgens onderzoeksbureau OTB, onderdeel van de Technische Universiteit Delft, leven op dit moment al 600 duizend huishoudens, twintig procent van alle huurders, onder het sociaal minimum. Zij hebben volgens standaarden van het Nibud niet voldoende geld om in hun dagelijkse levensonderhoud te voorzien. Een substantieel deel van deze huishoudens raakt hierdoor diep in de schulden, zo waarschuwen de onderzoekers.

Lees ook: Tienduizenden huurders lopen huurtoeslag mis

Die groep dreigt de komende jaren flink toe te nemen. Huurders in sociale huurwoningen hebben veel last van de huurstijgingen van de afgelopen paar jaar. Daarnaast concluderen de onderzoekers dat er minder goedkope huurwoningen beschikbaar zijn.

„De huren zijn zo hard gestegen dat het uit de hand dreigt te lopen”, waarschuwt onderzoeker Peter Boelhouwer. „Daarnaast is de huurmarkt zo’n beetje tot stilstand gekomen en worden er bijna geen goedkope huurhuizen meer gebouwd. Omdat er nauwelijks nog huizen vrijkomen, worden mensen met een minimuminkomen nu in de duurste sociale huurwoningen geplaatst. Dit maakt het alleen maar erger.”

Middeninkomens

Daar komt nog bovenop dat de huishoudportemonnee van lagere inkomens en lagere middeninkomens steeds leger raakt. Ook het korten op verschillende toeslagen voor minima stapelt zich op. Niet alleen huurders in de bijstand, ook gezinnen met een ’normaal’ inkomen raken zo vaker in de problemen.

Ronald Paping, directeur van de Woonbond is niet verbaasd over de cijfers, maar bezorgd is hij wel. „Het gaat niet goed. Als de huren zo door blijven stijgen dan verdwijnen de goedkoopste huurwoningen gewoon helemaal. De prijzen voor zittende en nieuwe huurders zijn volledig uit de pas gaan lopen met wat mensen op kunnen brengen. Verhuurders zouden dit jaar wat dat betreft echt op de rem moeten gaan staan. ”