HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Huurdersorganisaties willen vernieuwenHuurdersorganisaties willen vernieuwen
Vrijdag 29 mei 2015 om 12:00 uur

Huurdersorganisaties willen vernieuwen

Meer dan de helft van de huurdersorganisaties wil vernieuwen en professionaliseren, blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Woonbond vandaag presenteerde op een drukbezocht symposium over huurdersinspraak onder de nieuwe Woningwet.

Huurdersorganisaties krijgen meer te zeggen over het beleid van corporaties, met de nieuwe Woningwet die 1 juli ingaat. Huurders worden bijvoorbeeld volwaardig gesprekspartner in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/groephuurders.jpgDe positie van huurders wordt door de invoering van de Woningwet 2015 een stuk beter. In de nieuwe Governance Code van de woningcorporaties is vastgelegd dat huurders gefaciliteerd moeten worden om een eigen professionele organisatie in het leven te roepen. Dit alles moet de balans tussen de belangen van de corporaties en de huurders weer in evenwicht brengen. Uit het onderzoek bleek dat bijna de helft (44 procent) van de huurdersorganisaties nog geen structureel overleg voert met de gemeente. Onder de nieuwe Woningwet moet daar verandering in komen. De Woonbond is van mening dat een huurdersorganisatie met professionele ondersteuning van grote meerwaarde kan zijn voor de 3 miljoen hurende huishoudens in Nederland. De inbreng bij de gemeente en corporaties kan worden vergroot, en de mogelijkheden om via onderhandelingen resultaten te boeken zoals het betaalbaar houden van huren nemen toe.

Zo’n tweehonderdvijftig vertegenwoordigers van huurdersorganisaties vanuit het hele land bezochten het symposium van de Woonbond.

zie ook:

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..