HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Huurdersorganisaties zoeken samenwerking om sterker te staan tegen huurverhogingenHuurdersorganisaties zoeken samenwerking om sterker te staan tegen huurverhogingen
Donderdag 12 februari 2015 om 15:00 uur

 

Aard Pennings, voorzitter van Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel, ondertekent de regionale petitie.

Huurdersorganisaties zoeken samenwerking om sterker te staan tegen huurverhogingen

donderdag 12 februari 2015 - 09:25|Kristie Raaijmakers

GEMERT-BAKEL – Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel heeft vorige week samen met acht andere huurdersorganisaties een petitie ondertekend tegen de huurverhogingen. Sinds de invoer van de Wet Verhuurderheffing in 2013 zijn de huurprijzen van woningcorporaties ieder jaar gestegen. “Deze stijgingen zijn onredelijk. Zeker voor de groep met het laagste inkomen wordt het onbetaalbaar”, zegt Rob van Jaarsveld, woordvoerder van de Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel.

“Al direct toen de Wet Verhuurderheffing landelijk werd ingevoerd, hadden wij in de gaten dat het zou gaan om een extra belasting voor huurders, want natuurlijk rekenen woningcorporaties deze extra kosten door in de huurprijzen”, aldus Van Jaarsveld. De Wet Verhuurderheffing maakt onderdeel uit van de maatregelen in het Woonakkoord die ervoor moeten zorgen dat de woningmarkt beter gaat functioneren. Het Woonakkoord bevat een aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid moeten stimuleren, energiebesparing moeten bevorderen, starters moeten helpen en scheefwonen moeten tegengaan. Van Jaarsveld reageert: “Het Rijk zegt, niet geheel onterecht: wie meer verdient, moet meer huur gaan betalen. Dus dat de huren omhoog gaan is onvermijdelijk, maar de verkeerde groep, namelijk de mensen met het laagste inkomen, wordt hiermee getroffen. Zij kunnen het niet meer ophoesten, want meerdere prijzen en eigen bijdragen stijgen, maar de lonen en uitkeringen helaas niet.”

Doorstroming
Een belangrijke doelstelling van de verhuurdersheffing is de doorstroming in sociale huurwoningen stimuleren. Mensen moeten gaan doorstromen naar een huurwoning in de vrije markt of een koopwoning wanneer ze dat kunnen betalen, zodat de woningen in het goedkoper segment vrij komen. Volgens Van Jaarsveld werkt die doorstroming niet helemaal zoals het Rijk dat voor ogen had. “21 Jaar geleden kwam ik in aanmerking voor de sociale huurwoning waarin ik nog steeds woon. In de tussentijd is er veel veranderd; ik heb carrière gemaakt en daardoor ben ik inderdaad uit deze woning gegroeid. Toch is weggaan geen optie. Ik ben 55 en krijg dus geen hypotheek meer onder betaalbare voorwaarden. In de middengroep zitten veel gezinnen in een dergelijke situatie. Een huurhuis in de vrije sector, voor zover beschikbaar in de regio, is heel duur. Waarom zou ik daarheen gaan? Doordat het aan de bovenkant stagneert, loopt de doorstroming aan de onderkant al vast.”

Cumulatieve stijgingen
Sinds 2013 mogen de huren harder stijgen dan de inflatie. Een verhuurder is niet verplicht om de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. In 2013 en 2014 bedroeg de inflatie 2,5 procent. Daar bovenop zijn maxima vastgesteld die woningcorporaties mogen doorvoeren in de huurprijzen. Deze zijn vastgesteld op maximaal 1,5 procent voor huishoudinkomens tot 34.229 euro per jaar, 2 procent voor huishoudinkomens vanaf 34.229 euro tot en met 43.786 euro per jaar en 4 procent voor inkomens boven 43.786 euro per jaar. “Die cijfers worden gebaseerd op inkomensgegevens van twee jaar geleden en in deze tijd van economische stress kan er natuurlijk heel veel veranderen in twee jaar”, aldus Van Jaarsveld. Voor 2015 is de inflatie vastgesteld op 1 procent.

Laagste inkomensgroep
Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel ziet vooral de noodzaak om zich in te zetten voor de groep met het laagste inkomen. “De procentuele stijgingen zijn hoog, maar ook nog eens cumulatief. De huren gaan hard omhoog; de gemiddelde stijging was 9,2 procent in twee jaar tijd. In de groep met het laagste inkomen gaat het vaak om gepensioneerden met alleen AOW, mensen die in de bijstand zitten, ww-uitkering ontvangen of jaarlijks hele hoge ziektekosten hebben. Ze moeten elk dubbeltje al omdraaien en deze huurverhoging kunnen ze er niet bij hebben.” Van Jaarsveld benadrukt dat de middengroep eigenlijk het zwaarst getroffen wordt, omdat deze gezinnen vaak ook net buiten de toeslagen vallen. “Maar zij kunnen het vaak redelijk dragen. Bij de groep met de laagste inkomens is de dreiging voor uithuiszettingen het grootst. Daarom vragen we voor hen de meeste aandacht.”

‘Geen reële dreiging’
Goed Wonen, de woningcorporatie van Gemert-Bakel, ontkent dat er in Gemert-Bakel een reële dreiging is voor uithuiszettingen om financiële redenen. “Als een huurder wel wil betalen, maar niet kan, krijgt hij begeleiding of een traject aangeboden om uit te problemen te komen”, vertelt Sylvia van Nispen, woordvoerder van Goed Wonen. “Dat kan zijn in de vorm van een betalingsregeling, begeleiding via Lev-groep om het financiële huishouden weer op orde te krijgen of een maatschappelijk werker die hulp op maat kan bieden bij het aanbrengen van structuur in het huishouden. Via de gemeente is tot slot nog de mogelijkheid om een schuldhulpverleningstraject in te gaan, maar we zetten de huurder nooit op straat.” Van Nispen geeft aan dat alleen huurders die verkeerd met hun geld omgaan, zich niet verantwoordelijk voelen en niet geholpen willen worden, uithuiszetting riskeren. In 2014 is dit zeven keer gebeurd. “Zorgen om de betaalbaarheid van het wonen delen wij – en andere corporaties - zeker. Bij Goed Wonen is de problematiek overigens minder groot dan bij de andere corporaties, blijkt uit een betaalbaarheidsonderzoek dat we samen met andere corporaties uitgevoerd hebben. We onderkennen dat op termijn bij gelijkblijvende uitgangspunten betaalbaarheidsproblemen ontstaan. Daarom zijn we bezig om het lange-termijn beleid tegen het licht te houden. Inzet is om driekwart van het woningbezit bereikbaar te houden voor mensen met een minimum-inkomen, dus huur onder 625 euro.”

Samenwerking
Twee jaar lang heeft Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel zelf geprobeerd om Goed Wonen duidelijk te maken dat de stijgingen onredelijk zijn. Daarmee is, naar eigen zeggen, nagenoeg niets bereikt. “We hebben alleen adviesrecht en geen instemmingsrecht. Als de corporatie ons advies naast zich neer legt, dan is dat zo.” Van Nispen reageert: “We zijn Stichting Huurdersbelang vorig jaar gedeeltelijk in hun advies tegemoet gekomen, door voor de middelste groep geen extra huurverhoging van 1,5 procent maar van 1 procent door te voeren en we hebben de huren, indien ze al op niveau waren, niet extra verhoogd.” Om een sterker front te kunnen vormen in de strijd tegen de woningcorporaties heeft de Stichting Huurdersbelang zich nu aangesloten bij andere huurdersorganisaties in de regio Noord-Oost Brabant voor het ondertekenen van een petitie. In die petitie wordt gevraagd om de huren vanaf nu alleen inflatievolgend te verhogen, zonder extra inkomensafhankelijke toeslagen.
De petitie is op dinsdag 3 februari ondertekend door de voorzitters van de huurdersorganisaties uit Uden/Veghel, Boekel, Schijndel/St. Michielsgestel, Gemert-Bakel, Sint Oedenrode, Boxtel/Liempde, Kleine Meierij, Grave en Oss. Samen vertegenwoordigen zij zo’n 40.000 huurwoningeigenaren. “Hoewel Gemert-Bakel eigenlijk valt in de Regio Zuid-Oost Brabant werden we gevraagd om met deze petitie mee te doen omdat we aansluiten bij Boekel. Later die week hebben we met de Regio Zuid-Oost Brabant ook nog samenwerking gevonden en samen een brief geformuleerd die we in de komende weken aan de directeurbestuurders van de woningcorporaties toe zullen zenden. Ons algemene advies is daarin hetzelfde: uitsluitend huurverhoging met het inflatiepercentage van 1 procent.”

Landelijke inzet
Landelijk zetten alle belangenorganisaties zich in tegen de huurstijgingen, iedere regio doet dat op zijn eigen manier. Op www.stophuurverhoging.nl is een landelijke petitie gestart die alle huurders zelf kunnen ondertekenen. De petities worden aangeboden aan de directeuren van de woningcorporaties en aan minister Blok. De belangenorganisaties krijgen ondersteuning van de Woonbond, hun landelijk overkoepelende organisatie. Ook gaan de huurdersorganisaties gezamenlijk in gesprek met de woningcorporaties uit de hele regio. Van Jaarsveld: “Als alle huurdersorganisaties ongeveer hetzelfde advies geven dan kunnen we hopelijk een sterker signaal afgeven. Bovendien laten we hiermee ook aan alle huurders die wij vertegenwoordigen, zien wat we voor hen doen.”

Landelijke politiek
“Gelukkig zijn er inmiddels al verschillende corporaties die beginnen bij te sturen, omdat ze gelukkig inzien dat het zo niet langer kan”, sluit Van Jaarsveld hoopvol af. “We hopen met deze petitie te bereiken dat meer woningcorporaties, ook Goed Wonen, het inzicht krijgen dat het zo niet langer kan. Het raakt veel mensen en daarvoor moeten we ons sterk maken.” Goed Wonen beaamt dat het probleem in de landelijke politiek aangekaart moet worden. “Wij doen niet anders. Weliswaar ligt er tussen de vereniging van corporaties Aedes en het kabinet Rutte een afspraak voor deze kabinetsperiode, maar we laten op elk moment blijken dat deze bovenmatige heffingen een enorme belasting vormen voor de huurders en verhuurders.” Van Nispen licht verder toe: “Wij zijn genoodzaakt om deze huurverhoging door te voeren omdat onze kosten zijn gestegen en we wel een opgave hebben om voldoende nieuwbouwwoningen te realiseren en om onderhoud aan de woningen uit te voeren. Natuurlijk hebben we ook binnen onze eigen organisatie maatregelen genomen; we hebben onze bedrijfs- en personeelslasten verlaagd met twintig procent, het aantal fte teruggebracht van 30 naar 25 en ook de onderhoudsuitgaven verlaagd met twintig procent. Samen met de inkomsten uit de huurverhogingen kunnen wij zo de heffing van de overheid betalen. Daarbij gaat het om 2,2 miljoen voor de verhuurdersheffing en 1 miljoen voor de OZB en rioolbelasting voor de gemeente.”

Wetswijziging
Minister Blok liet vrijdag weten dat corporaties worden verplicht om zoveel mogelijk betaalbare huurwoningen aan te bieden aan gezinnen met recht op huurtoeslag. Daar komt een wettelijke norm voor; 95 procent van de woningzoekenden met recht op huurtoeslag moet een huis toegewezen krijgen met een huur tot aan de aftoppingsgrens. Voor een- en tweepersoonshuishoudens is de aftoppingsgrens dit jaar 575,87 euro, voor grotere gezinnen 618,24 euro. Blok wil de trend keren dat steeds meer mensen met huurtoeslag een te dure huurwoning krijgen toegewezen. Corporaties die zich niet aan de nieuwe eis houden, riskeren een boete.

Bron: Weekblad voor Gemert-Bakel

«  Nieuws overzicht..