HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Huurdersraad Vestia neemt stelling tegen huurverhogingHuurdersraad Vestia neemt stelling tegen huurverhoging
Dinsdag 20 maart 2012 om 07:00 uur

Huurdersraad Vestia neemt stelling tegen huurverhoging

De Landelijke Huurdersraad Vestia kwam vandaag met een forse stellingname tegen het plan om de huren bij Vestia te verhogen. De extra huuropbrengsten moeten de corporatie, die in financiële nood verkeert, aan geld helpen.

De Huurdersraad vindt het van groot belang dat Vestia eerst substantiële maatregelen bij haar eigen organisatie neemt, voordat een bijdrage van de huurders wordt gevraagd. De corporatie wil dat nieuwe huurders gemiddeld 20% meer betalen voor een woning dan zittende huurders. En zittende huurders met een inkomen boven € 43.000 kunnen een extra huurverhoging tegemoet zien, bovenop de ‘gewone’ huurverhoging.

Afbeelding: huisjeVestia is van plan nieuwe huurders gemiddeld 95% van de maximaal toegestane huur te laten betalen. Omdat dit een gemiddelde is, zullen veel huurwoningen die niet in een achterstandswijk liggen, voor de maximale huur worden verhuurd. De doelgroep voor deze woningen zijn huishoudens met een inkomen tot € 34.085. Deze groep heeft zeer weinig alternatieven in de huidige woningmarkt. De plannen van Vestia ondermijnen het bestaansrecht van woningcorporaties: betaalbare woningen aanbieden aan mensen met een laag inkomen.

Gemiddelde huur al eerder verhoogd

Vestia heeft de gemiddelde huur eind 2011 al verhoogd. Hiervoor heeft de corporatie voorafgaand geen advies gevraagd aan de huurdersraad, terwijl dit wettelijk wel verplicht is. Als Vestia doorgaat met haar plannen betalen nieuwe Vestia huurders gemiddeld 11% meer huur dan bij andere woningcorporaties in Zuid-Holland. Vestia kan niet aangeven hoeveel geld er nodig is om de problemen op te lossen, maar nieuwe huurders gaan al wel fors meer betalen. De huurders worden dus als eerste gepakt..

Belofte aan zittende huurders gebroken

Ondanks eerdere toezeggingen van Vestia, zal een deel van de zittende huurders wel degelijk een extra huurverhoging krijgen. Vestia breekt daarmee eerdere beloftes. Huishoudens met een inkomen boven € 43.000 kunnen een extra huurverhoging van 5% tegemoet zien, bovenop de reguliere huurverhoging van 2,3%. In 2012 zal de huur dan in totaal met 7,3% stijgen. Voor een doorsnee gezinswoning met een kale huur van € 500 bedraagt de totale huurverhoging in 2012 meer dan € 430 per jaar. De Landelijke Huurdersraad Vestia vindt dit onacceptabel.

Huurverhoging niet bedoeld voor afwentelen kosten wanbestuur

Het kabinet wil deze extra huurverhoging mogelijk maken om woningcorporaties meer middelen te geven voor investeringen en woningonderhoud, niet om kosten van wanbestuur af te wentelen op de huurders. Een ander doel van de extra huurverhoging is om ‘scheefwonen’ tegen te gaan. Maar Vestia heeft altijd uitgedragen geen probleem te hebben met scheefwonen. Sterker nog, Vestia heeft altijd uitgedragen dat scheefwoners goed zijn voor de samenstelling van een straat of flatgebouw.

Volgens minister Spies is de huurverhoging een zaak tussen de huurders en Vestia. De Landelijke Huurdersraad Vestia geeft nu duidelijk aan dat de huurders niet akkoord gaan met de forse stijging van de huren. De huurdersraad kan de plannen niet tegenhouden, dat kan alleen de minister of de Tweede Kamer.

Bron: De Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl)

«  Nieuws overzicht..