HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Huurverhoging 2011Huurverhoging 2011
Vrijdag 11 maart 2011 om 00:00 uur

Bericht van Goed Wonen inzake de jaarlijkse huurverhoging:

Helaas is op dit moment de circulaire met daarin het officiele verhogingspercentage nog niet verschenen. We gaan er echter vanuit dat dit inflatievolgend is namelijk 1,3 procent. Mocht later blijken dat dit niet het geval is dan zullen wij u hierover nader berichten.

Het kabinet heeft in 2007 besloten dat het huurbeleid tijdens de regeerperiode, inflatievolgend wordt. In de circulaire van het Ministerie van VROM, is dit voor de periode 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012 vastgesteld. Het maximale huurverhogingpercentage per individuele woning is gelijk aan 1,3%. Deze maximale huurverhoging geldt voor alle niet-geliberaliseerde huurovereenkomsten. De maximale huursomstijging is ook vastgesteld op 1,3%. Dit betekent dat er geen ruimte is voor differentiatie. 

Goed Wonen kiest ervoor om gebruik te maken van de maximale mogelijkheden van VROM. Dit betekent dat de huur van alle bestaande woningen welke binnen de huurliberalisatiegrens vallen per 1 juli 2011 met 1,3% wordt verhoogd. De huurgrenzen worden door VROM per 1 januari 2012 verhoogd in plaats van 1 juli 2011. Dit kan tot gevolg hebben dat bij mutatie voor bepaalde woningen geen huurtoeslag mee aangevraagd kan worden als zij een huur boven de maximale huurgrens hebben. Dit geldt alleen gedurende de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011.

De huur van alle bestaande woningen die gesloopt worden en waarvoor een sociaal plan geldt, en de wisselwoningen die ingezet worden bij herstructuring wordt per 1 juli 2011 met 0% verhoogd (Woningen Klimroosstraat 4 te Bakel, Nieuwe Uitleg 28 te Bakel en Burgemeester Diepstratenlaan 101 te Bakel).

De huur van garages worden per 1 juli 2011 verhoogd met € 5.- en de huur van de stallingsplaatsen wordt per 1 juli 2010 verhoogd met 1,3%.

 

«  Nieuws overzicht..