HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Inkomens- en huurgrens: de regels per 2016Inkomens- en huurgrens: de regels per 2016
Dinsdag 24 november 2015 om 10:00 uur

Inkomens- en huurgrens: de regels per 2016  24-11-2015 

Woningcorporaties moeten per 1 januari 2016 ten minste 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan de doelgroep, mensen met een inkomen tot 39.874 euro. Ten minste 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen moeten gaan naar huishoudens met een inkomen tot 35.739 euro. Dit maakt minister Blok bekend in de jaarlijkse circulaire met de voorwaarden voor de huurtoeslag en toewijzing van sociale huurwoningen.

Liberalisatiegrens en aftoppingsgrenzen 
De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) is net als in 2015 710,68 euro. Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2016 maximaal 409,92 euro zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2015 was dat 403,06 euro.

Is de huur hoger dan 409,92 euro? Dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van een toeslagontvanger wat hij boven dat bedrag nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid de zogenaamde aftoppingsgrenzen. De lage aftoppingsgrens voor één- en tweepersoonshuishoudens bedraagt 586,68 euro per 2016 (was 576,87 euro). De hoge aftoppingsgrens voor drie- of meerpersoonshuishoudens wordt 628,76 euro (was 618,24 euro).

Huurtoeslag 
De pensioengerechtigde leeftijd gaat al sinds 2013 stapsgewijs omhoog. Dat heeft gevolgen voor de leeftijd waarop toeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden. In 2016 is die leeftijd 65 jaar en zes maanden.

Praktische documentatie

  • Circulaire Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun en verkoopregels, liberalisatiegrens 2016 en overige onderwerpen Woningwet (november 2015)Download pdf

Bron: Aedes

«  Nieuws overzicht..