HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Inkomens- en huurgrens per 2014Inkomens- en huurgrens per 2014
Dinsdag 26 november 2013 om 10:00 uur

Inkomens- en huurgrens per 2014  26-11-2013 


De inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen is 34.678 euro per 1 januari 2014. Nu ligt deze grens op 34.229 euro. Dat maakte minister Blok bekend in de jaarlijkse circulaire waarin de voorwaarden voor de huurtoeslag en toewijzing van sociale huurwoningen staan. De minister noemt ook de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging voor 2014 en wijzigingen in de huurtoeslag.

Liberalisatiegrens
De huurgrens (liberalisatiegrens) voor sociale huurwoningen gaat per 1 januari 2014 omhoog van 681,02 euro naar 699,48 euro.

Inkomensafhankelijke huurverhogingen
Voor huishoudens in corporatiewoningen met een gezamenlijk inkomen boven de toewijzingsgrens gaat de huur extra omhoog. De overheid gaat bij het vaststellen van de inkomensafhankelijke huurverhoging uit van het inkomen en de toewijzingsgrens van twee jaar geleden. De inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen zijn daarmee als volgt:

  • Voor huishoudens met een inkomen van meer dan 34.085 euro maar niet meer dan 43.602 euro geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 0,5 procent.
  • Voor huishoudens met een inkomen van meer dan 43.602 euro geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 2,5 procent.

Huurtoeslag
In de Wet op huurtoeslag (Wht) verandert de leeftijd waarop toeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden, doordat de pensioengerechtigde leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs omhoog gaat. In 2014 is de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar en twee maanden.

Eén bankrekeningnummer
Door de zogenaamde één bankrekeningnummermaatregel maakt de Belastingdienst teruggaven en toeslagen alleen over op een bankrekeningnummer dat op naam staat van de rechthebbende. De geclusterde betaling van de huurtoeslag aan woningcorporaties vervalt daarmee.

Bron: Aedes

«  Nieuws overzicht..